De viktige notatene om politikk, fag og samfunn

Arnhild Lauveng er visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord/Psykologforeningen)

Denne perioden har sentralstyret i Psykologforeningen vedtatt uvanlig mange policynotater. To av de siste notatene handler om kjønnsinkongruens og om digital behandling. De utfordrer oss faglig og berører sentrale samfunnspolitiske verdier.

I prinsipperklæringen for Psykologforeningen blir det tredelte mandatet for foreningen tydelig beskrevet helt fra starten av: Vi er en fagforening, en faglig forening og en samfunnspolitisk organisasjon. Dette tredelte mandatet er noe vi forholder oss til i alt vårt arbeid, og en av de mange måtene vi forsøker å gjøre dette på, er gjennom å utvikle policynotater.

Policynotater omhandler som regel temaer hvor faget er sentralt, og hvor viktige samfunnspolitiske verdier står på spill, samtidig som både enkeltpsykologer og -tjenester kan være usikre på hva som er gode valg.

Denne perioden har sentralstyret vedtatt uvanlig mange policynotater, innenfor mange ulike områder. Alle står på Psykologforeningens nettsider, og vi anbefaler å sjekke dem ut.

To av de siste notatene handler om kjønnsinkongruens  og om digital behandling . Dette er veldig ulike temaer, men de deler likevel de viktige kjennetegnene for policynotater; de utfordrer oss faglig, og de berører sentrale samfunnspolitiske verdier.

Se Psykologforeningens policynotater

Håper å gi støtte i vanskelige vurderinger

Utgangspunktet for notatet om kjønnsinkongruens var at vi ble kontaktet av psykologer som opplevde utfordringer når de på den ene siden ønsket å gi støtte og god hjelp til personer i ekstremt sårbare og vanskelige livssituasjoner, samtidig som de var i tvil om hva den beste hjelpen egentlig var – på kort og lang sikt, og særlig når det gjaldt barn.

Policynotatet gir ikke, og kan ikke gi, svar på hva det er riktig å gjøre i alle konkrete situasjoner, men det sier en del om hva vi vet per i dag, hva vi ikke vet, hvilke etiske prinsipper som er viktige, og hvilke forsiktighetsregler det er fornuftig å ta, og vi håper det kan gi noe støtte i vanskelige vurderinger.

Digital behandling er et tema som mange psykologer brått måtte forholde seg til under pandemien. Presidenten redegjorde for denne policyen i forrige utgave.

Når vi hører at enkelte foretak har målsettinger om at en viss prosentandel av konsultasjonene skal gjennomføres digitalt, blir det ekstra viktig at vi, gjennom policynotatet, kan støtte medlemmene i at ja, dette er en god og viktig behandlingsform for mange pasientgrupper, men den skal selvsagt ikke brukes ukritisk for populasjoner hvor vi ikke vet nok om sikkerhet og effekt.

Trakk tilbake høringssvar

Og dette er nettopp det viktige med policynotater – de skal oppsummere kunnskap, gjøre oppmerksom på det vi fortsatt ikke vet nok om, og være en støtte for medlemmene i de vanskelige avgjørelsene vi står i hele tiden.

Samtidig er vi akademikere, og vi er en akademisk forening. Og det betyr at vi vet at kunnskap utvikler seg og forandres, og at vi ikke bare har lov til, men også plikt til å forandre mening når vi ser at vi ikke kan begrunne faglig det vi tidligere har ment.

Derfor har sentralstyret ikke bare vedtatt nye policynotater denne perioden, men også trukket tilbake høringssvaret hvor vi støttet tredelt foreldrepermisjon med begrunnelsen om at det var det beste for barns utvikling.

Vi mener selvsagt fortsatt at begge foreldre er viktig for barn, og som fagforening er vi også opptatt av likestilling, men som faglig forening innser vi at vi ikke har et sikkert nok faglig grunnlag for å uttale oss om sammenhengen mellom fordeling av foreldrepermisjonen og barns psykiske helse. Og da var det riktigst å trekke høringssvaret.

Det faglige grunnlaget endres

På samme måte vil sannsynligvis både uttalelsene om digital behandling og om kjønnsinkongruens måtte endres om en stund, fordi vi har bedre og sikrere kunnskapsgrunnlag. Det er ikke noe problem, det er en naturlig og riktig del av god akademisk praksis. Våre policynotater er basert på god faglig forståelse, og når det faglige grunnlaget endres, eller vi ser at vi har uttalt oss på usikkert grunnlag, ja, da endres også policynotatene.

En annen viktig funksjon av policynotater er at det synliggjør foreningens politikk for medlemmene og gir etterprøvbarhet. Medlemmene skal vite hva vi sier i ulike fora hvor vi møter myndigheter og andre aktører. De skal også kunne gi innspill til vår politikk, uttrykke støtte eller uenighet. Det er slik faget utvikles, gjennom stadig oppdatert kunnskap og meningsbrytning i våre demokratiske fora.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.