Bli spesialist før 2020, det kan gi høyere pensjon

figurer på toppen av en myntstabel

De som har mulighet til å fylle kravene om å bli spesialist før 1.1.2020, bør sende inn søknad om spesialistgodkjenning snarest.

Stortinget vedtok i juni 2019 ny tjenestepensjonsordning i offentlig sektor med endring av blant annet lov om statens pensjonskasse. De samme endringene vil bli gjennomført for de øvrige offentlige tjenestepensjonsordningene, og omfatter dermed ansatte i bl.a. helseforetak og kommuner, i tillegg til staten. 

Nye regler for allerede oppspart pensjon

En konsekvens av de nye reglene er at den pensjonen man allerede har opptjent i eksisterende ordning som ansatt i offentlig sektor før 2020, omregnes til en såkalt oppsatt rettighet basert på sluttlønn pr. 31.12.2019. Det blir det samme som om man slutter i offentlig sektor og jobber resten av karrieren i privat sektor. Fordi denne beregnes på basis av sluttlønn, vil det kunne ha nokså stor betydning for fremtidig pensjon om man rekker å bli spesialist og rekker å få spesialistlønn før 1.1.2020. Ettersom forskjellen mellom psykolog og spesialistlønn kan være på om lag 40%, vil også denne delen av pensjonen kunne variere med samme nivåforskjell.  

Det er vanskelig å beregne nøyaktig hvor stor forskjellen vil bli i praksis, da beregning av pensjon er komplisert. Det er tjenestepensjonsdelen av pensjonen for en brøk som styres av opptjeningsår før 2020 delt på 40 som blir påvirket. Eksempelvis, hvis du har 10 års opptjening vil du få beregnet 10/40-dels tjenestepensjon som etter dagens regler er 66 % av sluttlønn (lønn pr desember 2019) minus alderspensjon for samme periode fra NAV.  

Send inn søknad om spesialistgodkjenning nå

Det vil lønne seg for deg å få en høyere sluttlønn før 1.1.2020 hvis det er mulig. De som har mulighet til å fylle kravene til å bli spesialist før dette bør sende søknad om spesialistgodkjenning inn snarest mulig. I helseforetakene er det automatiske opprykk som vil tre i kraft fra arbeidsgiver mottar dokumentasjon på oppnådd spesialitet. I kommune og stat må det normalt gjennomføres særskilte forhandlinger for å få justert lønnen, så her vil det være mer usikkert hva som er mulig å få gjort før skjæringstidspunktet 1.1.2020.

Psykologforeningen vil gjøre det vi kan for å få ferdigbehandlet søknader raskest mulig i forbindelse med denne situasjonen, men deler av saksbehandlingen tar lang tid (spesielt godkjenning av skriftlig arbeid, som vanligvis tar åtte uker), og er vanskelig å forsere. 

Ved spørsmål ta kontakt med  Forhandlingsavdelingen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.