Notiser

Barnepalliasjon, kjeveleddsplager og tvang mot rus

Kvinne presenterer nyheter

Retningslinjer for behandling av personer med kjeveleddsplager • Norskspråklig fagbok om barnepalliasjon • Nye retningslinjer for bruk av tvang overfor personer med rusproblemer.

Psykologiske forhold ved kjeveleddsplager

Psykologiske forhold har fått god plass i nye retningslinjer for behandling av personer med kjeveleddsplager

I Helsedirektoratets  retningslinjer for behandling av personer med Temporomandibulær dysfunksjon,TMD , heter det blant annet at en god relasjon mellom pasient og behandler har avgjørende betydning for et godt behandlingsresultat. Relasjonen har effekt både på smertelindring, funksjon, fysisk og mental helse generelt og pasientens vilje til å følge opp ("compliance").   

Retningslinjene trekker fram avspenning og kognitiv terapi som viktige behandlingstilta. Framhevet blir også tiltak for å påvirke pasientens egenmestring, eksempelvis informasjon, rådgivning og veiledet egenaktivitet. 

Studier fra andre land rapporterer en forekomst av TMD på rundt 3-15 prosent. Lidelsen rammer oftest voksne i alderen 20-45 år, men forkommer også hos barn/unge og hos eldre.  Langt de fleste blir friske uten behandling eller med enkle tiltak. 

Riktig bruk av tvang overfor personer med rusproblemer

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for å sikre riktigere bruk av tvang overfor personer med rusmiddelproblemer.

Veilederen  viser hvordan bestemmelsene om særlige tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige i helse- og omsorgstjenesteloven skal forstås, og gir veiledning til den faglige skjønnsutøvelsen ved bruk av regelverket. 

Grunnbok i barnepalliasjon

Den første norskspråklige grunnboken i barnepalliasjon er på markedet.

Bak bokprosjektet står Foreningen for barnepalliasjon (FFB) som i 2015 ble innvilget midler av Helsedirektoratet for å oversette boken Oxford Textbook of Palliative Care for Children. 

Boken er på 512 sider og har 40 kapitler som gir en bred innføring i sentrale temaer og problemstillinger på feltet, heter det på FFBs nettsider. Boken drøfter blant annet de medisinske, psykologiske, praktiske og åndelige spørsmålene som reiser seg i omsorgen for barna og deres familier. Boken tar for seg symptombehandling, kommunikasjonsteknikker og psykiske utfordringer som skyld og isolasjon. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.