Arbeid og utdanning for alle

Håkon Kongsrud Skard (Foto: Fartein Rudjord)

Arbeidsledighet og helse står frem som de viktigste sakene for velgerne ved Stortingsvalget til høsten. Da er det godt at Psykologforeningens hovedsatsingsområde løfter frem løsninger som adresserer begge disse problemstillingene.

Jeg har tidligere vært åpen om at pandemien har rammet foreningens drift. Både når det gjelder vår mulighet til å møte medlemmer og andre aktører, men også når det gjelder fremdrift med interne arbeidsoppgaver. En av disse har vært utformingen og presentasjonen av foreningens hovedsatsingsområde i 2019-22, «Arbeid og utdanning for alle».

Heldigvis er vi klare til å presentere arbeidet vi har gjort, i tide til høstens valg. Selv om fremdriften har blitt forsinket, har det blitt gjort mye godt grunnlagsarbeid i kulissene. Innsats knyttet til mandatet for PPT, rammebetingelser for arbeidsrettet behandling i helsetjenestene, dialog med våre medlemmer i Nav om forutsetningene for tiltak som hjelper mennesker ut i jobb, og påbegynt kartlegging av psykologer i bedriftshelsetjenesten. Alt dette vil kunne bidra til bedre inkludering og større delaktighet i utdanning og arbeid for hele befolkningen.

Vi legger ut de ulike initiativene på våre hjemmesider. De preger også vår dialog med politikere og andre aktører. Vi sparket i gang satsingen med deltagelse i en debatt om helsepolitikk ved framleggingen av Kantars Helsepolitisk barometer 2021. Vårt hovedbudskap var at helse- og velferdstjenester må hjelpe mennesker ut i arbeid eller utdanning. Budskapet var med på å prege politikernes påfølgende debatt. Når samtlige partier sier at psykisk helse blir en kjernesak i valgkampen, og leder for helse og omsorgskomiteen på Stortinget erkjenner at politikerne ikke har lyktes, er det lov å håpe at det finnes vilje til å forsøke gode løsninger.

En annen sak foreningen har viet mye oppmerksomhet, er debatten om rusreformen. Dette er en debatt som har engasjert mange. Stemningen har tidvis blitt opphetet. Det er ikke uventet når det gjelder et så viktig tema som berører både individer og samfunnsyn. For de som har fulgt debatten og lest vår høringsuttalelse, er det kjent at vi støttet rusreformen slik den ble lagt frem – selv om vi hadde betenkeligheter når det gjaldt de manglende planene for et tilstrekkelig hjelpeapparat for de med rusproblemer.

Det er da selvfølgelig skuffende når det ser ut til at det sentrale elementet i reformen, avkriminalisering av rusbruk, blir skrinlagt. Vi mener kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for reformutvalgets arbeid og vår høringsuttalelse står seg. Da er det synd at politikerne legger opp til å videreføre en ineffektiv politikk overfor et stort helseproblem.

Likevel kan jeg forsikre om at foreningen kommer til å fortsette å jobbe for best mulige faglige tilbud til mennesker med rusproblemer, uavhengig av det juridiske rammeverket. Innsatsen for denne gruppen handler ikke bare om hvordan de møtes av lovverket, men hvordan de møtes i det daglige med konkrete hjelpetiltak.

Jeg benytter også anledningen til å ønske dere alle en riktig god feiring av både 1. mai og 17. mai, selv om det også i år ikke blir den feiringen vi skulle ønske oss.

 

Håkon Kongsrud Skard
president

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.