Advarer mot svak kodekvalitet

Gutt koder

En rapport fra Riksrevisjonen har avdekket at svak kodekvalitet i sykehusene har negative konsekvenser for styring og finansiering av spesialisthelsetjenesten.

Fra 2017 gjelder Innsatsstyrt finansiering (ISF) for deler av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Som verktøy for å styre aktivitet og måloppnåelse, benyttes helsefaglige prosedyrekoder (NCMP). 

Norsk psykologforening har utarbeidet et policynotat for å påpeke at prosedyrekodene ikke skal ha andre intensjoner enn å understøtte og speile  helsehjelpen som ytes.

Les mer om Innsatsstyrt finansiering.

Psykologforeningen mener 

  • Koder må alltid være faglig begrunnet.
  • Psykologisk behandling skal aldri tilpasses en kodet aktivitet for kodingens skyld.
  • Kodinger uten forankring i fag vil på sikt kunne vri innretningen på og begrense tjenestetilbudet på systemnivå. Dermed risikerer vi å utvikle et helsetjenestetilbud som ikke svarer på befolknings behov. Det vil Psykologforeningen advare mot.
  • Det må etableres gode veiledere som beskriver hvordan man skal unngå vridningseffektene.

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.