Medlemsnytt

En rød kvinne blant mange bleke.

Nye utlysninger av lederstillinger som også psykologer kan søke, legges ut med cirka én ukes mellomrom.  Gå til stillingsoversikten.

Mange psykologspesialister skal være tilknyttet Norsk helsenett innen 1. januar 2016.

Med virkning fra 1. juli 2015 er det gjort en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. 

Psykologforeningen har et eget stipend som skal stimulere flere psykologer til å finne veien inn i ledelse.

Fra 15. juni 2015 byttet Psykologforeningen hovedbankforbindelse fra DnB til Danske Bank . 

Fra 1. juli 2015 fikk psykologer adgang til å henvise pasienter til psykisk helsevern og rusbehandling. Hva bør henvisningen inneholde? 

Akademikerne Helse og Spekter avluttet onsdag 17. juni forhandlinger for områdehelseforetakene og Lovisenberg.

Det ble 2. juni oppnådd enighet i oppgjøret for tariffområdet Virke/HUK.

Som medlem i Norsk psykologforening har du blant Norges beste betingelser i Danske Bank.

Storebrand utvider pris- og vilkårsgarantien til å gjelde til 31.12.2015. 

Primærhelsemeldingen er et gjennombrudd for et helhetlig menneskesyn i førstelinjetjenesten.

Det er oppnådd enighet i både staten, kommunene (KS) og i Oslo kommune innen fristen 30. april kl 24.00. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.