Medlemsnytt

Peter Fonagy: Mentalization, trauma and the development of self

Presentasjoner fra Psykologikongressen: I den andres sted. Flere er underveis.

Simen Marenius Ekelund (SPU), Eirik Hørthe, Natasha Irene Sandal og Tor Levin Hofgaard

Psykologikongressen

Skriveglade profesjonsstudenter fikk ekstra oppmerksomhet under årets psykologikongress.

Åpen mikrofon

Kommentar

Sommeren 2016 var det vanskelig å konsentrere seg om å la humla suse.

Kvinner peker på klokka

Færre psykologer i staten arbeider deltid, og både kvinner og menn arbeider like lite deltid.

blå pil

Veiledning av psykologer i et spesialiseringsløp er forskjellig fra veiledning av psykologer som er på lisens og reguleres etter ulikt regelverk. Derfor kan de to gruppene ikke veiledes sammen.

Åpen hånd med to tabletter

Kommentar

Er innføring av medikamentfri behandling i psykisk helse uetisk og eksperimentell? 

Fire hender med puslespillbrikker

Fra 15. september får pasienter i spesialisthelsetjenesten rett til egen kontaktlege, i visse tilfeller kontaktpsykolog.

Barn og far måler høyde

Høyere kompetanse og mer tverrfaglighet. Slik lyder én av Psykologforeningens bestillinger når myndighetene nå vil ha mer kvalitet og ny struktur i barnevernet.

Kvinne med ur

Det er kjent at redusert yrkesdeltakelse ofte fører til mindre involvering i yrkeslivet. At kvinneandelen i vår profesjon stadig øker, gjør det interessant å se på om dette påvirker graden av yrkesdeltakelse.

Stemmeurne

Last ned Valgkomiteens innstilling til kandidater til Sentralstyret, Fagetisk råd, Ankeutvalget for fagetiske saker og Valgkomiteen.

Eldre par svinger seg

Kommentar

Tydeligere har neppe beskjeden gått til helsemyndighetene: «Vi trenger noen å snakke med når vi sliter psykisk, ikke gi oss piller!»

Kvinne går forbi veggur

Har psykologkvinner større yrkesdeltakelse enn tidligere? Jobber de redusert – og hvor mye redusert? Og jobber de redusert i et kortere tidsrom enn tidligere?  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.