Medlemsnytt

Et styrket psykisk helsetilbud avhenger av attraktive arbeidsplasser for psykologene. Det er på tide å sette inn virkningsfulle tiltak for rekruttering og stabilisering – og kvitte seg med det som virker motsatt. 

Psykologforeningens kvalitetsutvalg har samlet råd om hvordan arbeid og utdanning best kan inkluderes i psykologisk arbeid. Utvalgsleder og visepresident Arnhild Lauveng håper at rådene kan være til hjelp for å tematisere arbeid i behandling.

Leder

- Alle psykologer jobber med å vekte og velge mellom ulike hensyn.  Likevel må vi bli tydeligere på våre faglige prioriteringer, til det beste både for samfunnet og profesjonen, skriver Håkon Kongsrud Skard.

Lønnsoppgjøret for størstedelen av våre medlemmer er ferdig: Dette er for psykologene i helseforetak som utgjør om lag 55 % av yrkesaktive medlemmer. 

NY SØKNADSFRIST

Psykologforeningen minner om Fond til videre- og etterutdanning av psykologer i klinisk psykologi og psykoterapi. Husk ny søkndadsfrist!

Da er det viktig at du kjenner til endringene i reglene for slik stønad. Hensikten med endringene i AAP-regelverket er å gi mottakere de beste forutsetningene for å komme tilbake i arbeid, gjennom avklaring av deres arbeidsevne og oppfølgingstiltak.

Lønnsforhandlinger er vanskelig. Her kommer vi med noen råd og tips til deg som skal forhandle lønn lokalt i kommunen (unntatt Oslo kommune). Bli også med på vår digitale spørretime om de lokale forhandlingene onsdag 24. august mellom 13.00 og 15.00. (Se lenke til Zoom nederst i saken).

Veldig mye av det arbeidet vi gjør sentralt i NPF, handler om kvalitet og kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å arbeide for bedre kvalitet i tjenestene og tilbudet vi gir til befolkningen, men det innebærer også at vi kontinuerlig må arbeide for å utvikle og evaluere hvordan vi arbeider med kvalitet internt, både sentralt politisk, i sekretariatet og gjennom foreningens ulike utvalg. 

Psykologer er meget velegnet til å forvalte tvang i psykisk helsevern, og særlig døgntjenestene har stort behov for mer av psykologifaget fremover.

Psykologforeningen har endret bestemmelsene for veiledning under utdanning, spesialiteten i psykoterapi og vedlikehold av alle spesialistgodkjenninger.

Organisasjonsgjennomgang i Psykologforeningen: – Foreningen trenger et sterkere politisk apparat. Vi trenger flere som er med å dra lasset. Vi trenger at medlemmene føler seg representert, sa president Håkon Skard på lederkonferansen 8.–9 juni.

Psykologforeningen har bestilt og mottatt rapporten «Psykiske helsetjenester og tilgang til psykologtjenester i Norge» fra analysefirmaet Oslo Economics.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.