Veiledere

Psykologer i Troms som kan tilby veiledning. Dersom du ønsker oppføring på denne listen behøver vi følgende opplysninger:

Navn: 

Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med  helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer)

Godkjent psykolog år: 

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall: 

Praksis/yrkeserfaring: 

Etter-/videreutdanning:  

Tilbyr type veiledning: 

Telefon: 

E-post: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navn: Ranie Anita Torsfred

Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med  helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer) : 9141596

Godkjent psykolog år: 2002 i Sverige, 2004 i Norge.

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall: 

Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi, 2015.

Spesialist i klinisk voksenpsykologi, 2008.

Praksis/yrkeserfaring: Avtalespesialist Helse Nord, lokalisert i Harstad. 80% Helse i arbeid, 20% Ordinært. Siden 2015. Også jobbet med sakkyndig arbeid siden 2012 og vært kollegastøtte for psykologer siden 2021. Tidligere jobbet ved UNN Harstad siden 2004, poliklinikk for voksne, barnehab, døgnavd. Viken senter ved kogntivt team og traumeteam, 2009-11. Poliklinikk i Lidkøping, ved Skaraborg Sjukhus 2002-04. 

Etter-/videreutdanning: Holder på med sakkyndigutdanning ved Norsk Psykologforening. 2019-21: Masterclass nivå 1, metakognitiv terapi ved MCT Institute Norway. 2015-19: Sensorimotorisk psykoterapi ved Modum Bad og RVTS midt. 2010-14: Institutt for psykoterapi, Psykodynamisk psykoterapiutdanning. 2013-14: Behandling av komplekse traumer, Nijenhuis i regi av Senter for krisepsykologi, Bergen. 2011-13: EMDR: Eye Movement and Desenzitization Reprocessing. Traumebehandling. Sertifisert EMDR-terapeut siden 2013.

Tilbyr type veiledning: Tilbyr veiledning innen klinisk voksenpsykologi og har erfaring fra ovenstående felt/tema.

Telefon: 48114276 (send SMS eller mail)

E-post: psykologspesialist@torsfred.com  

Hjemmeside:  www.psykolog.torsfred.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Anne Sofie Bentzen
Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer) : 7790902

Godkjent psykolog år: 2012

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall:
Samfunns- og allmennpsykologi, valgfritt program i allmennpsykologi, feb 2020

Praksis/yrkeserfaring:
For tiden kommunepsykolog for Bardu og Astafjord (fire kommuner i Midt og Sør-Troms). Erfaring med oppbygging og etablering av kommunepsykologtjeneste, interkommunalt samarbeid, systemrettet arbeid, klinisk arbeid, tjenesteutvikling, undervisning og opplæring, veiledning av andre yrkesgrupper, spesielt innenfor barnevern og psykisk helse/rus. 

Avdelingsleder/klinisk arbeid i lavterskeltilbud (pårørendetilbud, Blå Kors, målgruppe 14-35 år) i fem år.

Seniorrådgiver rehabilitering, Helse Nord RHF i 3 år.
Har også vært innom PPT (kommunalt) og rusbehandling.

Etter-/videreutdanning: Organisasjonsteori og ledelse, prosjektledelse, arbeidsrett og rekruttering, arbeids- og organisasjonspsykologi,  krisekommunikasjon og ledelse ved alvorlige hendelser. 

Tilbyr type veiledning: Individuelt og gruppeveiledning i samfunns- og allmennpsykologi. Gruppeveiledning i Tromsø, individuell veiledning fysisk eller digitalt etter avtale. Kan veilede tilknyttet Fellesprogrammet (spesielt aktuelt for nyutdannede i kommunepsykologstillinger) og valgfritt program i allmennpsykologi. For andre valgfrie program må det gjøres en vurdering i hvert tilfelle. 

Ta kontakt på mail eller messenger.
E-post:  annesofie.bentzen@hotmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Camilla Breivik

Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med   helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer)  : 9460772

Godkjent psykolog år: 2006

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall: 

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, 2013.

Praksis/yrkeserfaring: BUP Tromsø 2006-2020, RKBU 2007-2009, UiT/IPS: 2019-   
Erfaring med å veilede psykologer i spesialisering, profesjonsstudenter i klinisk praksis og hovedpraksis, individuelt og i grupper.
Emneansvarlig for profesjonsforberedende emne ved Profesjonsstudiet i Psykologi/UiT

Etter-/videreutdanning: 2. åring videreutdanning i klinisk veiledningsmetodikk (NPF), Pedagogisk basiskompetanse (UIT),EMDR, TF-CBT

Tilbyr type veiledning: 

Individuell- og gruppeveiledning for psykologer i spesialisering (Klinisk barne- og ungdomspsykologi)
Tema: Erfaringsbasert refleksjon over faglig yrkesutøvelse, Forholdet mellom teori og praksis, Fokus på utvikling av psykologrollen
Fagetiske dilemmaer, Utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom, deres familier og nettverk i spesialisthelsetjenesten og 1. linjetjenesten. Selvivaretakelse

Telefon: 90016927
E-post: camilla.breivik uit.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Geir Steinar Eriksen
Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med helsepersonellnummer; 
(HPR/ID-nummer) : 9395636

Godkjent psykolog år: 2004

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall: Samfunns- og allmennpsykologi, valgfritt program i klinisk barne- og ungdomspsykolog, og klinisk voksen psykologi og konsultasjon metoden, Ferdig des. 2019
Praksis/yrkeserfaring: Jobbet i rus og psykiatri på ROP under UNN 2 år, Barn og ungdoms poliklinisk BUP i 18 mnd, Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT i 3 år, Kommunens utvikling og veiledningsteam KUTT fra 2010 og er fortsatt i stillingen.

Etter-/videreutdanning: Spesialist i klinisk samfunnspsykologi, Fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykolog, konsultasjon metoden, konfliktløsning/håndtering skolevegring og mobbing, organisasjon og arbeidspsykologi 2 årig, prosjektledelse og helserett. mm.

Tilbyr type veiledning: Individuelt og gruppeveiledning i samfunns- og allmennpsykologi. Fellesprogrammet for nyutdannede i kommunepsykologstillinger og valgfrie program i allmennpsykologi.som måtte passe inn i min kompetanse og erfaring. 

Telefon: ikke tilgjengelig bruk mail
E-post: geir.steinar.eriksen@psykologkonsulting.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Mari Thoresen Løkholm
Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med  helsepersonellnummer
(HPR/ID-nummer) : 9283021

Godkjent psykolog år: 2004

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall: Spesialist i nevropsykologi 2011, vedlikehold godkjent i 2016. 
Praksis/yrkeserfaring: Fysikalsk medisin og rehabilitering sengepost og poliklinikk, barnenevrologisk avdeling, barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost. Erfaring med veiledning av studenter og psykologer i spesialisering, individuelt og i grupper.
Tilbyr type veiledning: Kan tilby veiledning ved ulike nevropsykologiske problemstillinger, og veiledning av psykologer i spesialisering. Har mest erfaring med utredning og behandling av voksne pasienter.

Telefon: 90791635
E-post:  mari.thoresen.lokholm@unn.no  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.