Veiledere

Psykologer i Troms som kan tilby veiledning. Dersom du ønsker oppføring på denne listen, ta kontakt med fungerende leder av lokalavdelingen.
geir.steinar.eriksen@psykologkonsulting.no

For å registrere deg som veiledere må vi ha følgende opplysninger:

Navn:

Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med   helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer)  :

Godkjent psykolog år: 

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall: 
Praksis/yrkeserfaring: 
Etter-/videreutdanning: 
Tilbyr type veiledning: 

Telefon: 
E-post:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Anne Sofie Bentzen
Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer) : 7790902

Godkjent psykolog år: 2012

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall:
Samfunns- og allmennpsykologi, valgfritt program i allmennpsykologi, feb 2020

Praksis/yrkeserfaring:
Avdelingsleder/klinisk arbeid i lavterskeltilbud (pårørendetilbud, Blå Kors, målgruppe 14-35 år) i fem år.
Seniorrådgiver rehabilitering, Helse Nord RHF i 3 år.
Har også vært innom PPT (kommunalt) og rusbehandling.

Etter-/videreutdanning: Organisasjonsteori og ledelse, prosjektledelse, arbeidsrett og rekruttering. Påbegynner videreutdanning på masternivå i veiledning høsten 2020.

Tilbyr type veiledning: Individuelt og gruppeveiledning i samfunns- og allmennpsykologi. Fellesprogrammet (spesielt aktuelt for nyutdannede i kommunepsykologstillinger) og valgfritt program i allmennpsykologi.

Telefon: ikke tilgjengelig bruk mail
E-post: annesofie.bentzen@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Geir Steinar Eriksen
Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med helsepersonellnummer; 
(HPR/ID-nummer) : 9395636

Godkjent psykolog år: 2004

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall: Samfunns- og allmennpsykologi, valgfritt program i klinisk barne- og ungdomspsykolog, og klinisk voksen psykologi og konsultasjon metoden, Ferdig des. 2019
Praksis/yrkeserfaring: Jobbet i rus og psykiatri på ROP under UNN 2 år, Barn og ungdoms poliklinisk BUP i 18 mnd, Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT i 3 år, Kommunens utvikling og veiledningsteam KUTT fra 2010 og er fortsatt i stillingen.

Etter-/videreutdanning: Spesialist i klinisk samfunnspsykologi, Fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykolog, konsultasjon metoden, konfliktløsning/håndtering skolevegring og mobbing, organisasjon og arbeidspsykologi 2 årig, prosjektledelse og helserett. mm.

Tilbyr type veiledning: Individuelt og gruppeveiledning i samfunns- og allmennpsykologi. Fellesprogrammet for nyutdannede i kommunepsykologstillinger og valgfrie program i allmennpsykologi.som måtte passe inn i min kompetanse og erfaring. 

Telefon: ikke tilgjengelig bruk mail
E-post: geir.steinar.eriksen@psykologkonsulting.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Mari Thoresen Løkholm
Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med  helsepersonellnummer
(HPR/ID-nummer) : 9283021

Godkjent psykolog år: 2004

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall: Spesialist i nevropsykologi 2011, vedlikehold godkjent i 2016. 
Praksis/yrkeserfaring: Fysikalsk medisin og rehabilitering sengepost og poliklinikk, barnenevrologisk avdeling, barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost. Erfaring med veiledning av studenter og psykologer i spesialisering, individuelt og i grupper.
Tilbyr type veiledning: Kan tilby veiledning ved ulike nevropsykologiske problemstillinger, og veiledning av psykologer i spesialisering. Har mest erfaring med utredning og behandling av voksne pasienter.

Telefon: 90791635
E-post:  mari.thoresen.lokholm@unn.no  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.