Studentaktivitet

Mange jobber for at studentene ved UiT skal få faglig påfyll og kunne møtes til sosiale sammenkomster gjennom hele studietiden. Klikk her for oversikt over de ulike foreningene/ tiltakene. 

NPF Troms lokalavdeling

Hvert år arrangerer NPF Troms lokalavdeling 3-4 medlemsmøter for sine medlemmer, inkludert studentmedlemmene. Studenter som er medlem av Norsk Psykologforening får altså invitasjon til alle våre møter. Studenter/ studentforeninger har i tillegg mulighet til å søke om økonomisk støtte fra lokalavdelingen i forbindelse med arrangering av diverse studentaktiviteter. 

Retningslinjer for studentrepresentanter i NPF Troms lokalavdeling

Alle lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer skal ha representant for studentene i styret. Her er en oversikt over vervets rammer og kriterier, samt studentrepresentantenes oppgaver og forhold angående stemmerett og stemmeregler under styremøter, årsmøter og medlemsmøter.

Psykodynamisk forum

Psykologstudentene ved Universitetet i Tromsø har opprettet Psykodynamisk forum. Formålet med forumet er å formidle kunnskap, interesse og engasjement for de ulike psykodynamiske retningene. Forumet holder jevnlig kveldsforedrag med forelesere fra ulike psykodynamiske retninger. Foredragene er åpen for alle NPFs medlemmer.

Gå til www.psykodynamiskforum.org for oversikt over foredrag og kontaktinformasjon.

Psyforeningen

Psyforeningen er ei linjeforening for profesjonsstudenter ved UiT, stiftet i 2012, som tilstreber å være en faglig, sosial og informasjonssamlende plattform for psykologstudenter. De arrangerer jevnlige sammenkomster av faglig og/ eller sosial art ment å speile ulike sider ved profesjonen og faget. De ønsker å gjennom arbeidet bidra til en sterkere profesjonsidentitet blant sine medlemmer. Psyforeningen skal være partipolitisk uavhengig, samt opprettholde en bred profil, uten forankring i bestemte tilnærminger og retninger innenfor psykologifaget. Deres faglige tilstelninger er åpne for alle.

For mer informasjon:

www.psyforeningen.no  ,  www.facebook.com/psyforeningen  eller psyforeningen@helsefak.uit.no

Studentpolitisk Utvalg (SPU)

Studentpolitisk utvalg er et utvalg i Norsk psykologforening, og har som hovedformål å fremme psykologstudenters interesser på lokalt og nasjonalt nivå. De arbeider med problemstillinger som angår studentenes lønn, studiehverdag og framtid som psykolog. Utvalget består av to studentrepresentanter fra profesjonsstudiet i psykologi fra hvert universitet i Norge. Representantene fra UiT arrangerer jevnlige sammenkomster for de lokale studentmedlemmene i NPF. 

For mer informasjon:

https://www.facebook.com/Psykologstudent/?fref=ts

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.