Valgkomite

Hovedoppgaven til valgkomiteen er rekruttering til styret og andre tillitsverv. 

Komitéens oppgave er å arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv. Komitéen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med avdelingens styre. Oppgaven til valgkomiteen er relatert til to hendelser i lokalavdelingens agenda. Dette er årsmøte som avholdes årlig og landsmøte som avholdes hvert 3. år. Hovedoppgaven til valgkomiteen er rekruttering til styret og andre tillitsverv. 

  • Kollegastøttegruppe
  • Revisor
  • Forhandlingsutvalget
  • Valgkomiteen
  • Festkomiteer 

Denne oppgaven er knyttet til valg ved årsmøte, som gjennomføres årlig i februar/mars mnd. 

Den andre oppgaven er rekruttering av medlemmer som stiller til valg som landsmøtedelegater. Imidlertid har det valgkomité ikke vært involvert mtp landsmøtedelegater de siste landsmøtene, grunnet prioriteringer fra styre om rekruttering fra styret. Styret er åpne for andre alternativer, hvis valgkomitéen mener dette er riktig og viktig for å få mer blandet sammensetting av medlemmer som representerer Telemark ved landsmøte. 

Tidsfrister

Det er styrets ansvar å formidle til valgkomitéen hvem som ikke stiller til gjenvalg av styremedlemmer og andre tillitsverv. Det er ønskelig at dette formidles til valgkomitéen ca. åtte uker før satt dato for årsmøte. Innstilling fra valgkomité og andre forslag på tillitsmedlemmer, sendes ut til medlemmene senest to uker før årsmøtet. Forslag til kandidater til avdelingens tillitsverv må være styret i hende senest én uke før årsmøtet.

Medlemmer i valgkomiteen

Brita Rønning Iversen
e-post:  briv2212@mt.kommune.no

Karen Ragnarsdottir
e-post: karen.ragnarsdottir@tyrili.no

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.