Oslo lokalavdelings årsmøte

Oslo Psykologforening Årsmøte 2020 2. mars kl. 18.30 – 21.00

Norsk Psykologforenings hus, Kirkegata 2

Det serveres tapas mm fra kl. 18.30 – 22.00, bruk anledningen til å mingle med kolleger i Kirkegata etter årsmøtet!

Påmeldingslenke årsmøte 2020 - frist 25. februar

Oslo lokalavdeling av Norsk psykologforening årsmøte 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Styrets årsmelding

4. Orientering om lokalavdelingens regnskap

5. Revisors godkjenning av regnskap

6. Lokalavdelingens budsjett

7. Presentasjon av styrekandidatene, valgkomité og revisor

8. Valg - er sendt ut elektronisk, hver og en kan stemme på sin mobil, husk å videresende mail fra jobb

9. Ny visepresident

10. Hva ble vedtatt på landsmøtet? Kort gjennomgang av vedtakene i hovedsakene.   

11. President Håkon Skards første 100 dager - Hva er status på hovedsatsningsområdet med mer?

12. Presentasjon av valgresultatet

 

Osloavdelingen har elektronisk valg. Elektronisk stemmeseddel vil bli sendt ut 18. februar og valgperioden varer til 2. mars kl. 20.30.

Dagsorden, årsberetning, regnskap 2019 og budsjett 2020 er tilgjengelig på Osloavdelingens hjemmeside fra onsdag 26. februar, og på årsmøtet.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Birgit Aanderaa

Leder, Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening

Valginformasjon

Styrekandidatene vil få anledning til å presentere seg på årsmøtet og det elektroniske valget holdes åpent til kl. 20.30, slik at man kan stemme etter å ha hørt kandidatene presentere seg. På stemmeseddelen vil det fremkomme informasjon om de ulike kandidatene. Det er også lenke til denne informasjonen under. 

Elektronisk stemmeseddel kommer i egen mail. Man må selv sørge for å ha stemmemailen tilgjengelig på egen mobil. Så husk å videresend denne mailen, hvis du får den på en mail du kun har tilgjengelig på jobben.

Alle oslomedlemmer av Norsk psykologforening - unntatt studentene som har sitt eget valg av to medlemmer, kan stemme. Alle oslomedlemmer av Norsk psykologforening oppfordres til å stemme. Muligheten til å avgi elektronisk stemme vil være åpen 18.februar - 2. mars kl. 20.30. Oslostyret består av 11 psykologer og 2 studentrepresentanter. Det er fire personer som valgt til 2021, slik at det er 7 ledige styreplasser. Det er innmeldt 11 styrekandidater til de 7 plassene. Valgkomitéens innstilling fremlegges på stemmeseddelen og i øvrig informasjon blant annet i lenke under.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.