Lokalavdelingens høringsuttalelse om prinsipprogrammet til NPF

I april 2010 uttalte Oslo lokalavdeling seg om NPFs prinsippprogram slik det foreligger. Vi mener blant annet at dokumentet fremstår som noe utydelig. Det bærer preg av å være et resultat av kompromisser mellom flere aktører som sannsynligvis har ulik oppfatning av hva et prinsipprogram skal være.

(Forståelsen som ligger til grunn for de følgende kommentarene er at et prinsipprogram er et dokument som angir prinsippene (grunnreglene / forutsetningene) som ligger til grunn for organisasjonens arbeid mht. å nå sine mål. I den foreliggende versjonen av dokumentet skilles det ikke tilstrekkelig mellom prinsipper som forutsetninger for målene som er satt og som grunnregler i arbeidet for å nå målene (handlinger og virkemiddelbruk). Skillet mellom mål og begrunnelser kan tydeliggjøres bedre. Les høringsuttalelsen i sin helhet.

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.