Lokalavdelingens høringsuttalelse angående spesialistordningen i NPF

I april 2010 uttalte Oslo lokalavdeling seg om spesialistordningen til NPF.

Vi mener blant annet at

"Med en mer fleksibel ordning vil man fortsatt ha mulighet til å påvirke innholdet i egen utdanning; altså brukermedvirkning. Det er imidlertid noen tema som er svært viktig; helserett og annen relevant lovgiving. Dette bør være obligatoriske fag. Det ble for noen av oss undervist i dette på grunnstudiet. Som spesialist trenger vi svært ”skarpskodd” juss-kompetanse, noe bruken av dedikerte helsejurister til kurs og konferanser viser behov for. Det er viktig at vi som psykologgruppe forholder oss til at de fleste arbeidsplassene vi jobber på har overordnede rammer vi som fagpersoner må forholde oss til, noe som varierer, og hvor jussen må sees nært i forhold til disse variasjonene."

Les høringsuttalelse i sin helhet her .

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.