Forslag til styremedlemmer 2016

Valg for 2016

Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer 2016

 

 

Forslag styremedlemmer:

Margaret Ford

Margaret Ford ble utdannet psykolog i 1987. Jobber som forsker ved NOVA, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning - Høyskolen i Oslo og Akershus. I styret av Oslo lokalavdeling av NPF siden 2006. Hun har deltatt på flere landsmøter og ledersamlinger. Hun er tillitsvalgt på NOVA og har tidligere vært i spesialistutvalget for arbeids- og organisasjonspsykologi i NPF, og leder av NOS (Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap). Særlig opptatt av NPFs tilbud til psykologene som jobber med forskning /undervisning og arbeidslivsrettet virksomhet. Foreslås gjenvalgt som styremedlem av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Hanne Kristin Hop 

Hanne Kristin Hop ble utdannet psykolog i 2002 og spesialist i barne- og ungdomspsykologi i 2010. Hun har vært aktiv i Oslo og Akershus lokalavdeling av Norsk Psykologforening i ti år og har vært på tre landsmøter. Hun jobber nå i Stiftelsen Alternativ til Vold samt noe privat praksis med voksne. Tidligere har hun arbeidet på BUP, med forebyggende psykisk helse i kommunen og i privat barnevern. Faglig er hun engasjert i hele familien og jobber p.t. med å utvikle et informasjonsopplegg for barn som har en foresatt som går i behandling på Alternativ til Vold. Det vil si å gi barn som lever med vold kunnskap om vold og forelderens behandling (prosjektmidler fra Bufdir). Foreslås gjenvalgt som styremedlem av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Silje Folge Bungum

Silje Folge Bungum var ferdig utdannet psykolog i 2006. Medlem av styret i Oslo lokalavdeling siden 2012, er seksjonstillitsvalgt og nylig også valgt som avdelingstillitsvalgt i Oslo Universitetssykehus. Hun er i siste året av sin spesialisering innen rusfeltet, og arbeider under Senter for rus og avhengighetsbehandling, på døgnenheten for unge rusmiddelavhengige. Bungum er sterkt engasjert i klinisk arbeid og er spesielt opptatt av

gruppeterapi der hun har deltatt i en rekke faglige utviklingsprosesser på arbeidsplassen. Hun er opptatt av foreningens arbeid med retningslinjer for spesialisering og en opprettholdelse og videreutviklingen av foreningens kurstilbud. Foreslås gjenvalgt som styremedlem av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Karl Bang

Karl Bang er privatpraktiserende psykolog uten avtale. Var studentrepresentant i Osloavdelingen i fire år i studietiden (2005-2010), og deltok bl.a. på en lederkonferanse. Har vært varamedlem av Osloavdelingens styre siden august 2013. Opptatt av arrangering av medlemsmøter (aktivt engasjert i møtet 15/11/14 om psykoterapiintegrasjon, og er for tiden engasjert i et planlagt møte om seksualitet i psykoterapi, og i et om psykoterapiretninger). Etterutdanner seg og spesialiserer seg i korttids dynamisk terapi. Han er engasjert i psykoterapi-integrasjon, bl.a. gjennom SEPI. Er som terapeut også engasjert i rusbehandling. Er godt orientert om pågående psykoterapiforskning og diskusjoner om psykoterapiretninger og –teknikker. Foreslås innvalgt i Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Andreas Anker Hviid

Andreas Anker Hviid var ferdig utdannet psykolog i 2006, og jobber i dag som nasjonal koordinator ved Atferdssenteret. Yrkeserfaring inkluderer klinisk psykologi, ledelse, samfunnspsykologi og organisasjonspsykologi. Tidligere hatt verv som bl.a. plasstillitsvalgt NPF og vara foretakstillitsvalgt NPF, og har vært varamedlem i Osloavdelingens styre siden august 2013. Særlig opptatt av helsepolitikk, psykologer i lederstillinger, samt hovedsatsingsområdet til NPF. Foreslås innvalgt i Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Jonas Leversen

Jonas Leversen er utdannet psykolog ved NTNU og arbeider for tiden ved angstavdelingen på Modum Bad. Han har også hatt privat praksis siden 2010. Foruten forskningsinteresse, som spenner fra hjerneforskning til rammer for behandling, så er han opptatt av psykologiens rolle i samfunnet. Jonas representerte Oslo lokallag ved landsmøtet i 2013 og har var varamedlem i Oslo lokallag siden januar 2014 og senere valgt inn i styret på årsmøtet i 2014. Som styremedlem er Jonas opptatt av at foreningen skal være tydelig på hvordan styringen av helsetjenesten påvirker psykologer og for vår mulighet til å drive faglig god behandling og var en del av kommiten som arrangerte Tellekrise, Tillitskrise i samarbeid med tidsskrift for Norsk psykologforening. Han er webredaktør og drifter lokallagets facebookside.  Foreslås innvalgt i Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Inger Marie Andreassen

Inger Marie Andreassen var ferdig utdannet psykolog i 2015, og jobber i dag som kommunepsykolog, med hovedfokus på barn, ungdom og familier i et systemperspektiv. Hun har tidligere sittet som studentrepresentant i Osloavdelingen i 5 år. Hun har også vært studentrepresentant i programrådet ved Psykologisk institutt og i komitee for forebyggende og helsefremmende undervisning ved profesjonsutdanningen i Oslo. Som styremedlem er Inger engasjert i psykologenes rolle som samfunnsøkterer, blant annet gjennom arbeid på systemnivå, og hvordan foreningen videre søker å skape en mer enhetlig forståelse av kommunepsykologenes rolle. I tillegg er hun opptatt av hvordan lokalavdelingen jobber opp mot politikerne både i Oslo og sentralt for å sette psykisk helse på agendaen i tråd med blant annet hovedsatsningsområdet til foreningen. Foreslås innvalgt i Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Forslag varamedlem:

 

Rudi Myrvang

Engasjert organisasjonspsykolog med snart 20 fartstid etter fullført utdannelse i 1997. Brenner for arbeidspsykologisk testing, med et særlig fokus på anvendbarhet og nytteverdi. Ledet den norske avdelingen av SHL, på den tiden verdens største testselskap, fra 1998 til 2003. Grunnla i 2003 cut-e Norge AS, nå størst i bransjen. Sitter i dag som leder for den nordiske overbygningen, som har kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og sysselsetter mer enn 20 psykologer. Rudi har vært sentral i moderniseringsprosessen innenfor rekruttering og seleksjon i de nordiske landene, og har arbeidet med mange av de største selskapene. Ved siden av sitt virke som leder og utøvende organisasjonspsykolog, har han engasjert seg mer generelt innen det organisasjonspsykologiske fagfeltet, ikke minst som leder for Psykologforeningens spesialistutvalg for organisasjonspsykologi. Rudi var også sentral i etableringen av sertifiseringsordningen for testbrukere og testverktøy, og satt i mange år i Styret i Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge. Foreslås innvalgt i Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

 

Forslag medlemmer valgkomité:

 

Torstein Winger

Torstein Winger har vært medlem, og i flere år leder, av Osloavdelingens valgkomité i en årrekke. Tidligere mangeårig medlem av Osloavdelingens styre. Ansatt i PP-tjenesten i Oslo. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens valgkomité av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Forslag revisor:

 

Svein Eriksen

Svein Eriksen er statsautorisert revisor, nå pensjonert. Mangeårig partner i revisjonsfirmaet KPMG. Foreslås valgt som revisor av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.