Forslag til styremedlemmer 2015

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer i Oslo lokalavdeling.

Forslag styreleder:

Inge-Arne Teigset
Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2001 og vært lokalavdelingens leder siden 2005. Er spesialist i klinisk psykologi og jobber i privat praksis. Er opptatt av foreningsdemokrati med best mulig innsyns- og deltagelsesmulighet i lokalavdelingene og Psykologforeningen sentralt. Sitter i Psykologforeningens Spesialitetsråd der han har fokus på enklest og mest mulig forståelige kriterier for spesialisering, og på å hindre unødig tilstramming av kriteriegrunnlaget. Foreslås gjenvalgt som leder av Oslo lokalavdeling. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Forslag styremedlemmer:

Hedda Larsson
Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2003, tidligere deltatt i lokalavdelingens forhandlingsutvalg. Har vært Osloavdelingens sekretær siden 2005. Jobber på BUP Furuset, AHUS, hvor hun driver behandling og utredning av barn og deres familier. Spesialist i klinisk barn og ungdomspsykologi. Deltatt på 3 NPF landsmøter. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens styre. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Mehdi Farshbaf
Medlem av Osloavdelingens styre siden 2005. Startet som studentrepresentant og jobbet med studentrelaterte tema, fagkvelder for studentene og presentasjon av NPF for nye studenter på profesjonsstudiet. Deltatt på 2 NPF landsmøter. Har tidligere hatt tillitsverv som kasserer og er nå webansvarlig for Osloavdelingen. Ansatt på Lovisenberg DPS i seksjon for Ambulerende virksomhet, og tar dr.grad ved NKVTS. Opptatt av blant annet hvordan psykologers arbeid måles innen psykisk helsevern og var i den forbindelse medforfatter av kronikk i Dagsavisen som kritiserte bruken av målesystemer og styringsverktøy fra privat næringsliv innen helsevesenet. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens styre. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Hilde Widing
Ferdig utdannet ved UiB i 2004. Spesialist i klinisk voksenpsykologi. I gang med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jobber ved døgnavdeling for ungdom i Oslo Universitetssykehus (OUS) og har fungert som vara foretakstillitsvalgt i OUS siden mars 2012. Har tidligere jobbet ved Akutteam for barn og unge i OUS, og ved DPS Lillestrøm. Spesielt interessert i arbeid med ungdom, arenafleksible tjenester og organisasjonsutvikling. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Forslag varamedlem:

Ingen forslag til varamedlemmer.

Forslag medlemmer valgkomité:

Liv Arnesen
Tidligere medlem av Oslo lokalavdelings styre i en årrekke, var leder av Osloavdelingen fra 1998 til 2003. Deltatt som Oslo-representant på 5 NPF landsmøter. Arbeider på Lovisenberg DPS. Sitter i NPF’s sentrale valgkomité. Medlem av Osloavdelingens valgkomité siste periode. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens valgkomité. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Hilde F. Wilberg
Tidligere medlem av Osloavdelingens styre i flere perioder. Representert Osloavdelingen på 2 NPF landsmøter. Avtalespesialist med privat praksis i Oslo. Medlem av Osloavdelingens valgkomité siste periode. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens valgkomité. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Forslag revisor:

Svein Eriksen
Svein Eriksen er statsautorisert revisor, nå pensjonert. Mangeårig partner i revisjonsfirmaet KPMG. Foreslås valgt som revisor av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.