Forslag til nye styremedlemmer 2014

Her er valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer i Oslo lokalavdeling

Forslag styremedlemmer:

 

Margaret Ford

Margaret Ford ble utdannet psykolog i 1987. Jobber som forsker ved NOVA, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning - Høyskolen i Oslo og Akershus. I styret av Oslo lokalavdeling av NPF siden 2006. Hun har deltatt på flere landsmøter og ledersamlinger. Hun er tillitsvalgt på NOVA og har tidligere vært i spesialistutvalget for arbeids- og organisasjonspsykologi i NPF, og leder av NOS (Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap). Særlig opptatt av NPFs tilbud til psykologene som jobber med forskning /undervisning og arbeidslivsrettet virksomhet. Foreslås gjenvalgt som styremedlem av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Hanne Kristin Hop

Hanne Kristin Hop er utdannet psykolog i 2002 og ble spesialist i barne- og ungdomspsykologi i 2010. Hun har vært aktiv i Akershus og Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening i drøyt åtte år og har vært på tre landsmøter. Hun har erfaring fra privat barnevern, forebyggende psykisk helse i kommunen, BUP, privat praksis og jobber nå i stiftelsen Alternativ til Vold. Foreslås gjenvalgt som styremedlem av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Silje Folge Bungum

Silje Folge Bungum var ferdig utdannet psykolog i 2006. Medlem av styret i Oslo lokalavdeling siden 2012, er seksjonstillitsvalgt og nylig også valgt som avdelingstillitsvalgt i Oslo Universitetssykehus. Hun er i siste året av sin spesialisering innen rusfeltet, og arbeider under Senter for rus og avhengighetsbehandling, på døgnenheten for unge rusmiddelavhengige. Bungum er sterkt engasjert i klinisk arbeid og er spesielt opptatt av

gruppeterapi der hun har deltatt i en rekke faglige utviklingsprosesser på arbeidsplassen. Hun er opptatt av foreningens arbeid med retningslinjer for spesialisering og en opprettholdelse og videreutviklingen av foreningens kurstilbud. Foreslås gjenvalgt som styremedlem av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Karl Bang

Karl Bang er privatpraktiserende psykolog uten avtale. Var studentrepresentant i Osloavdelingen i fire år i studietiden (2005-2010), og deltok bl.a. på en lederkonferanse. Har vært varamedlem av Osloavdeingens styre siden august 2013. Opptatt av arrangering av medlemsmøter. Etterutdanner seg i Aktiv Psykoterapi (APT) og er engasjert i Psykoterapi-intergrasjon (SEPI). Er godt orientert om pågående psykoterapiforskning og diskusjoner om psykoterapiretninger og –teknikker. Foreslås innvalgt i Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Andreas Anker Hviid

Andreas Anker Hviid var ferdig utdannet psykolog i 2006, og jobber i dag som nasjonal koordinator ved Atferdssenteret. Yrkeserfaring inkluderer klinisk psykologi, ledelse, samfunnspsykologi og organisasjonspsykologi. Tidligere hatt verv som bl.a. plasstillitsvalgt NPF og vara foretakstillitsvalgt NPF, og har vært varamedlem i Osloavdelingens styre siden august 2013. Særlig opptatt av helsepolitikk, psykologer i lederstillinger, samt hovedsatsingsområdet til NPF. Foreslås innvalgt i Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Jonas Leversen

Jonas Leversen er utdannet psykolog ved NTNU og arbeider for tiden ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Han har også hatt privat praksis siden 2010. Foruten forskningsinteresse, som spenner fra hjerneforskning til rammer for behandling, så er han opptatt av psykologiens rolle i samfunnet. Jonas representerte Oslo lokallag ved landsmøtet i 2013 og har vært varamedlem i Oslo lokallag siden januar. Som styremedlem er Jonas opptatt av at foreningen skal være tydelig på hvordan styringen av helsetjenesten påvirker psykologer og for vår mulighet til å drive faglig god behandling. Foreslås innvalgt i Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

 

Forslag varamedlem:

 

Linn Rossiné-Simensen

Linn Rossiné-Simensen var ferdig utdannet psykolog i 2008. Hun er i gang med spesialiteten i arbeid med rus og avhengighet. Er vara tillitsvalgt ved nåværende arbeidsplass; Seksjon ruspoliklinikker, enhet 2 (LAR), avd. rus- og avhengighetsbehandling, Oslo Universitetssykehus. Har generell interesse for styrearbeid, organisasjonspsykologi og fagutvikling. Foreslås innvalgt i Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

 

Forslag medlemmer valgkomité:

 

Torstein Winger

Torstein Winger har vært medlem, og i flere år leder, av Osloavdelingens valgkomité i en årrekke. Tidligere mangeårig medlem av Osloavdelingens styre. Ansatt i PP-tjenesten i Oslo. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens valgkomité av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

 

Forslag revisor:

 

Svein Eriksen

Svein Eriksen er statsautorisert revisor, nå pensjonert. Mangeårig partner i revisjonsfirmaet KPMG. Foreslås valgt som revisor av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.