Forslag til nye styremedlemmer 2013

Oslo lokalavdelings forslag til nye styremedlemmer 2013

Forslag styreleder

Inge-Arne Teigset

Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2001 og vært lokalavdelingens leder siden 2005. Er spesialist i klinisk psykologi, ansatt ved Oslo Universitetssykehus og jobber med utvikling av det psykologfaglige behandlingstilbudet til innsatte i fengsel. Deltatt på 5 NPF landsmøter. Er opptatt av foreningsdemokrati med best mulig innsyns- og deltagelsesmulighet i lokalavdelingene og Psykologforeningen sentralt. Sitter i Psykologforeningens Spesialitetsråd der han har fokus på enklest og mest mulig forståelige kriterier for spesialisering, og på å hindre unødig tilstramming av kriteriegrunnlaget. Sitter i Psykologforeningens arbeidsgruppe for rettspsykologi. Foreslås gjenvalgt som leder av Oslo lokalavdeling. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Forslag styremedlemmer

Hedda Larsson

Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2003, tidligere deltatt i lokalavdelingens forhandlingsutvalg. Har vært Osloavdelingens sekretær siden 2005. Jobber på BUP Furuset, AHUS, hvor hun driver behandling og utredning av barn og deres familier. Spesialist i klinisk barn og ungdomspsykologi. Deltatt på 3 NPF landsmøter. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens styre. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Mehdi Farshbaf

Medlem av Osloavdelingens styre siden 2005. Startet som studentrepresentant og jobbet med studentrelaterte tema, fagkvelder for studentene og presentasjon av NPF for nye studenter på profesjonsstudiet. Deltatt på 2 NPF landsmøter. Har tidligere hatt tillitsverv som kasserer og er nå webansvarlig for Osloavdelingen. Ansatt på Lovisenberg DPS i seksjon for Ambulerende virksomhet, og tar dr.grad ved NKVTS. Opptatt av blant annet hvordan psykologers arbeid måles innen psykisk helsevern og var i den forbindelse medforfatter av kronikk i Dagsavisen som kritiserte bruken av målesystemer og styringsverktøy fra privat næringsliv innen helsevesenet. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens styre. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Tage Wester

Jobber poliklinisk med psykoselidelser samt er medarbeider i en studie om fysisk aktivitet og schizofreni. Har vært aktiv i stiftelser og organisasjoner som Norsk Tidsskriftsforening, magasinet Adbusters, Forening for Psykologer i Psykisk Helse og har tidligere jobbet som journalist for aviser og blader. Har også bakgrunn fra Konfliktrådet i Oslo. Bred erfaring med å arrangere konferanser, debattmøter og slippfester. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens styre. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Annette Stamland Solvi

Jobber på Nic Waal Institutt. Tillitsvalgt for NPF på Ullevål 2007/2008. Jobbet da mot nedskjæringer av psykologstillinger og å beholde rettigheter fra tidligere avtaler. Engasjert i å gjøre faget kjent og dele kunnskap, forskning inn i klinikk, god evidensbasert behandling, unngå medisinering når bivirkninger overgår behandlingseffekt, barn av psykisk syke, etablere psykologfaglige rådgivere innen helseforetakene, gode arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Forslag varamedlem

Hilde Widing

Ferdig utdannet ved UiB i 2004. Spesialist i klinisk voksenpsykologi. I gang med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jobber ved døgnavdeling for ungdom i Oslo Universitetssykehus (OUS) og har fungert som vara foretakstillitsvalgt i OUS siden mars 2012. Har tidligere jobbet ved Akutteam for barn og unge i OUS, og ved DPS Lillestrøm. Spesielt interessert i arbeid med ungdom, arenafleksible tjenester og organisasjonsutvikling. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Forslag medlemmer valgkomité

Liv Arnesen

Tidligere medlem av Oslo lokalavdelings styre i en årrekke, var leder av Osloavdelingen fra 1998 til 2003. Deltatt som Oslo-representant på 5 NPF landsmøter. Arbeider på Lovisenberg DPS. Sitter i NPF’s sentrale valgkomité. Medlem av Osloavdelingens valgkomité siste periode. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens valgkomité. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Hilde F. Wilberg

Tidligere medlem av Osloavdelingens styre i flere perioder. Representert Osloavdelingen på 2 NPF landsmøter. Avtalespesialist med privat praksis i Oslo. Medlem av Osloavdelingens valgkomité siste periode. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens valgkomité. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Forslag revisor

Svein Eriksen

Statsautorisert revisor, nå pensjonert. Mangeårig partner i revisjonsfirmaet KPMG. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.