Foreslåtte delegater til Landsmøtet 2016

Presentasjon av foreslåtte delegater til Landsmøtet 2016

Margaret Ford

Margaret Ford ble utdannet psykolog i 1987. Jobber som forsker ved NOVA, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning - Høyskolen i Oslo og Akershus. I styret av Oslo lokalavdeling av NPF siden 2006. Hun har deltatt på flere landsmøter og ledersamlinger. Hun er tillitsvalgt på NOVA og har tidligere vært i spesialistutvalget for arbeids- og organisasjonspsykologi i NPF, og leder av NOS (Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap). Særlig opptatt av NPFs tilbud til psykologene som jobber med forskning /undervisning og arbeidslivsrettet virksomhet. Foreslås valgt av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Mehdi Farshbaf

Medlem av Osloavdelingens styre siden 2005. Startet som studentrepresentant og jobbet med studentrelaterte tema, fagkvelder for studentene og presentasjon av NPF for nye studenter på profesjonsstudiet. Deltatt på 2 NPF landsmøter. Har tidligere hatt tillitsverv som kasserer og er nå webansvarlig for Osloavdelingen. Ansatt på Lovisenberg DPS i seksjon for Ambulerende virksomhet, og tar dr.grad ved NKVTS. Opptatt av blant annet hvordan psykologers arbeid måles innen psykisk helsevern og var i den forbindelse medforfatter av kronikk i Dagsavisen som kritiserte bruken av målesystemer og styringsverktøy fra privat næringsliv innen helsevesenet. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

 

Hanne Kristin Hop 

Hanne Kristin Hop ble utdannet psykolog i 2002 og spesialist i barne- og ungdomspsykologi i 2010. Hun har vært aktiv i Oslo og Akershus lokalavdeling av Norsk Psykologforening i tolv år og har vært på tre landsmøter. Hun jobber nå i Stiftelsen Alternativ til Vold samt noe privat praksis med voksne. Tidligere har hun arbeidet på BUP, med forebyggende psykisk helse i kommunen og i privat barnevern. Faglig er hun engasjert i hele familien og jobber p.t. med å utvikle et informasjonsopplegg for barn som har en foresatt som går i behandling hos Alternativ til Vold. Det vil si å gi barn som lever med vold kunnskap om vold og forelderens behandling (prosjektmidler fra Bufdir). Foreslås som delegat til landsmøtet i Norsk Psykologforening 2016. 

 

Silje Folge Bungum

Silje Folge Bungum var ferdig utdannet psykolog i 2006. Medlem av styret i Oslo lokalavdeling siden 2012, er seksjonstillitsvalgt og nylig også valgt som avdelingstillitsvalgt i Oslo Universitetssykehus. Hun er i siste året av sin spesialisering innen rusfeltet, og arbeider under Senter for rus og avhengighetsbehandling, på døgnenheten for unge rusmiddelavhengige. Bungum er sterkt engasjert i klinisk arbeid og er spesielt opptatt av

gruppeterapi der hun har deltatt i en rekke faglige utviklingsprosesser på arbeidsplassen. Hun er opptatt av foreningens arbeid med retningslinjer for spesialisering og en opprettholdelse og videreutviklingen av foreningens kurstilbud. Foreslås valgt av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Karl Bang

Karl Bang er privatpraktiserende psykolog uten avtale. Var studentrepresentant i Osloavdelingen i fire år i studietiden (2005-2010), og deltok bl.a. på en lederkonferanse. Har vært varamedlem av Osloavdelingens styre siden august 2013. Opptatt av arrangering av medlemsmøter (aktivt engasjert i møtet 15/11/14 om psykoterapiintegrasjon, og er for tiden engasjert i et planlagt møte om seksualitet i psykoterapi, og i et om psykoterapiretninger). Etterutdanner seg og spesialiserer seg i korttids dynamisk terapi. Han er engasjert i psykoterapi-integrasjon, bl.a. gjennom SEPI. Er som terapeut også engasjert i rusbehandling. Er godt orientert om pågående psykoterapiforskning og diskusjoner om psykoterapiretninger og –teknikker. Foreslås valgt av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Jonas Leversen

Jonas Leversen er utdannet psykolog ved NTNU og arbeider for tiden ved BUP Furuset. Han har tidligere arbeidet ved Modum Bad og Vinderen DPS samt hatt privat praksis siden 2010. Foruten forskningsinteresse, som spenner fra hjerneforskning til rammer for behandling, så er han opptatt av psykologiens rolle i samfunnet. Jonas representerte Oslo lokallag ved landsmøtet i 2013 og har var varamedlem i Oslo lokallag siden januar 2014 og senere valgt inn i styret på årsmøtet i 2014, gjenvalgt i 2016. Som styremedlem er Jonas opptatt av at foreningen skal være tydelig på hvordan styringen av helsetjenesten påvirker psykologer og for vår mulighet til å drive faglig god behandling og var en del av kommiten som arrangerte Tellekrise, Tillitskrise i samarbeid med tidsskrift for Norsk psykologforening. I det siste har han interessert seg for hvordan lokallaget kan påvirke utformningen av tilbudet til Oslos befolkning. Han er webredaktør og drifter lokallagets facebookside. Foreslås valgt av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Inger Marie Andreassen

Inger Marie Andreassen jobber som kommunepsykolog, med hovedfokus på barn, ungdom og familier i et systemperspektiv. Hun har sittet som styremedlem i Oslo avdelingen i flere år, og er engasjert i psykologenes rolle som samfunnsaktører, blant annet gjennom arbeid på systemnivå, og hvordan foreningen videre søker å skape en mer enhetlig forståelse av kommunepsykologenes rolle. I tillegg er hun opptatt av hvordan lokalavdelingen jobber opp mot politikerne både i Oslo og sentralt for å sette psykisk helse på agendaen i tråd med blant annet hovedsatsningsområdet til foreningen. Inger er også opptatt av tillitsvalgtrollen, og hvordan foreningen organiserer arbeidet for å skape gode vilkår for psykologer. Foreslås valgt av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Rudi Myrvang

Engasjert organisasjonspsykolog med snart 20 fartstid etter fullført utdannelse i 1997. Brenner for arbeidspsykologisk testing, med et særlig fokus på anvendbarhet og nytteverdi. Ledet den norske avdelingen av SHL, på den tiden verdens største testselskap, fra 1998 til 2003. Grunnla i 2003 cut-e Norge AS, nå størst i bransjen. Rudi har vært sentral i moderniseringsprosessen innenfor rekruttering og seleksjon i de nordiske landene, og har arbeidet med mange av de største selskapene. Ved siden av sitt virke som leder og utøvende organisasjonspsykolog, har han engasjert seg mer generelt innen det organisasjons-psykologiske fagfeltet, ikke minst som leder for Psykologforeningens spesialistutvalg for organisasjonspsykologi. Rudi var også sentral i etableringen av sertifiseringsordningen for testbrukere og testverktøy, og satt i mange år i Styret i Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge (STP). Er medlem i Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening. Foreslås valgt av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening.

 

Hedda Larsson

Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2003, tidligere deltatt i lokalavdelingens forhandlingsutvalg. Har vært Osloavdelingens sekretær siden 2005. Jobber på BUP Furuset, AHUS, hvor hun driver behandling og utredning av barn og deres familier. Spesialist i klinisk barn og ungdomspsykologi. Deltatt på 3 NPF landsmøter. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

 

Hilde Widing

Ferdig utdannet ved UiB i 2004. Spesialist i klinisk voksenpsykologi. I gang med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jobber ved døgnavdeling for ungdom i Oslo Universitetssykehus (OUS) og har fungert som vara foretakstillitsvalgt i OUS siden mars 2012. Har tidligere jobbet ved Akutteam for barn og unge i OUS, og ved DPS Lillestrøm. Spesielt interessert i arbeid med ungdom, arenafleksible tjenester og organisasjonsutvikling. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

 

Marte Engen

Marte Engen ble utdannet psykolog i 2013 og har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2016. Hun jobber som kommunepsykolog med hovedfokus på ungdom og deres familier. Har tidligere jobbet i PP-tjenesten og som kommunepsykolog med fokus på voksne. Marte er under spesialisering i samfunns- og allmennpsykologi og er faglig opptatt av lavterskel og forebyggende psykisk helsehjelp, både på individ og systemnivå. Hun er engasjert i tillitsvalgtarbeid og styrking av arbeidsvilkår for psykologer i kommunen. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

 

Inge-Arne Teigset

Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2001 og vært lokalavdelingens leder siden 2005. Er spesialist i klinisk psykologi og jobber i privat praksis. Er opptatt av foreningsdemokrati med best mulig innsyns- og deltagelsesmulighet i lokalavdelingene og Psykologforeningen sentralt. Sitter i Psykologforeningens Spesialitetsråd der han har fokus på enklest og mest mulig forståelige kriterier for spesialisering, og på å hindre unødig tilstramming av kriteriegrunnlaget. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

 

Anne Kulseng Berg

Sitter i styret ved Karakteranalytisk Institutt, varamedlem i sentralstyret NPF. Foreslått av Ragnar Kværness

 

Nadina Peters

Ansatt ved OUS HF, Barneseksjonen. Utdannet NTNU i 2008. Nylig valgt som seksjonstillitsvalgt. Spesiell interesse for psykologers plass i kommune og barnevern. Foreslått av Jan Ivar Ernø

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.