Oslo Psykologforenings årsmøte

Årsmøte 2022 Oslo psykologforening 21. april kl. 18.30 - 20.30

Norsk psykologforenings hus, Kirkegata 2

Det servers tapas mm fra kl. 18.30 - 22.00, bruk anledningen til å mingle med kolleger i Kirkegata etter årsmøtet. President Håkon Skard innleder til dialog med innlegget "Medlemsdemokrati i Norsk psykologforening"

Påmelding - frist 20. april kl. 18.00.

 

Studenter er også hjertelig velkomne!

Ved interesse for å delta i Oslostyret som studentrepresentant ta kontakt med Noah L. L. Skullestad  som er med i Studentpolitisk utvalg for UiO, eller leder av Oslostyret Birgit Aanderaa

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Styrets årsmelding

4. Orientering om lokalavdelingens regnskap

5. Revisors godkjenning av regnskap

6. Lokalavdelingens budsjett

7. Valg/valgresultatet

8. President Håkon Skard inviterer til dialog med innlegget «Medlemsdemokrati i Norsk psykologforening»

Dagsorden, årsberetning, regnskap 2021 og budsjett 2022 er tilgjengelig på Osloavdelingens hjemmeside fra 7. april, og på årsmøtet.

Hjertelig velkommen!

  

Med vennlig hilsen

Birgit Aanderaa

Leder, Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening

Valginformasjon

Styrekandidatene vil få anledning til å presentere seg på årsmøtet og det elektroniske valget holdes åpent til kl. 20.00, slik at man kan stemme etter å ha hørt kandidatene presentere seg. På stemmeseddelen vil det fremkomme informasjon om de ulike kandidatene. Det er også lenke til denne informasjonen under. 

Elektronisk stemmeseddel kommer i egen mail. Man må selv sørge for å ha stemmemailen tilgjengelig på egen mobil. Så husk å videresend denne mailen, hvis du får den på en mail du kun har tilgjengelig på jobben.

Alle oslomedlemmer av Norsk psykologforening - unntatt studentene som har sitt eget valg av to medlemmer, kan stemme. Alle oslomedlemmer av Norsk psykologforening oppfordres til å stemme. Muligheten til å avgi elektronisk stemme vil være åpen 7. april - 21. april kl. 20.00. Valgkomitéens innstilling fremlegges på stemmeseddelen og i øvrig informasjon blant annet i lenke under.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.