Trenger psykologer mer kunnskap om psykofarmaka?

Psykiatere og leger er i dag de eneste som har foreskrivningsrett for psykofarmaka, altså medisinene som brukes innenfor psykisk helsevern. Studier har vist at store pasientgrupper ikke følger opp den anbefalte medisineringen godt nok, med store personlige og samfunnsmessige omkostninger som resultat. Vil et mer tverrfaglig samarbeid rundt oppfølging av medisiner føre til bedre oppfølging og dermed riktigere bruk?

Spørsmålet er i så fall om psykologer har nok kunnskap om psykofarmaka til å være pådriver for dette. Like viktig er diskusjonen om det kan være problematiske sider ved at psykologer fordyper seg innenfor psykofarmakologi. Som at man blander seg inn på fagfelt man i liten grad kan påvirke fordi man mangler medisinsk grunnkompetanse. Vi i Osloavdelingen til NPF ønsket å få vite mer om  psykologistudentenes holdninger til temaet og det å heve psykologers kunnskapsnivå om psykofarmakologi. Vi laget derfor en spørreundersøkelse om temaet som ble sendt ut til samtlige studentmedlemmer ved Universitet i Oslo fordelt på alle semestre (totalt 367 personer). Svarprosenten ble på hele 40% (167 personer).

Her er et par av de mest interessante funnene:

 

 

 

”Kunnskap om psykofarmaka er viktig for at man skal kunne gjøre gode helhetlige kliniske vurderinger som klinisk psykolog”

Som man ser av resultatene her er det et overveldende flertall av studentene som  mener at kunnskap om psykofarmaka vil være viktig for å gjøre gode vurderinger som psykolog.

”Det ville være positivt om psykologer hadde fått en begrenset foreskrivningsrett av psykofarmaka, dersom dette ble gjort mulig av en etterutdanning”

Samme med spørsmålet om begrenset foreskrivningsrett, majoriteten av studentene har tro på at dette vil føre til et bedre tilbud innenfor psykisk helsevern.

  

Klikk på lenken her for å se resten av resultatene.

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.