Oslo lokalavdeling jobber med NPFs hovedsatningsområde

Midler "Tilskudd til modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten" ble utlyst i begynnelsen av juli med søknadsfrist 1. september. Dette medførte at det ble veldig kort tid til planlegging for bydelene, noe som medførte til at mange bydeler ikke fikk søkt på disse midlene.

Vi Oslo lokalavdeling sendte ut et brev med en gang, men fikk ikke respons før langt ute i august av fem bydeler, da folk naturlig nok var på ferie. Bydelene hadde spørsmål om lønn og ville ha synspunkter på målgruppe for tiltak etc. Ifølge vår oversikt fikk kun bydel Bjerke søkt om midler. Oslo Lokalavdeling fikk i alle fall presentert seg som en mulig samarbeidspartner overfor bydelene og fikk positiv respons på det. Les brevet til alle bydelene i Oslo.

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.