Oslo lokalavdeling av NPFs forslag til nye styremedlemmer 2011

Forslag styreleder:

Inge-Arne Teigset

Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2001 og vært lokalavdelingens leder siden 2005. Er spesialist i klinisk psykologi, ansatt ved Oslo Universitetssykehus og jobber med utvikling av det psykologfaglige behandlingstilbudet til innsatte i fengsel. Deltatt på 5 NPF landsmøter. Er opptatt av foreningsdemokrati med best mulig innsyns- og deltagelsesmulighet i lokalavdelinger og Psykologforeningen sentralt. Sitter i Psykologforeningens Spesialitetsråd der han har fokus på enklest og mest mulig forståelige kriterier for spesialisering, og på å hindre unødig tilstramming av kriteriegrunnlaget. Foreslås gjenvalgt som leder av Oslo lokalavdeling. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Forslag styremedlemmer:

Hedda Larsson

Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre i 7 år, satt tidligere i lokalavdelingens forhandlingsutvalg, har vært Osloavdelingens sekretær siden 2005. Jobber på BUP Furuset, OUS, hvor hun driver behandling og utredning av barn og deres familier. Spesialist i klinisk barn og ungdomspsykologi. Deltatt på 3 NPF landsmøter. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens styre. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Mehdi Farshbaf

Medlem av Osloavdelingens styre siden 2005. Startet som studentrepresentant og jobbet med studentrelaterte tema, fagkvelder for studentene og presentasjon av NPF for nye studenter på profesjonsstudiet. Deltatt på 2 NPF landsmøter. Tidligere også hatt tillitsverv som kasserer og webansvarlig for Osloavdelingen. Ansatt på Tøyen DPS i seksjon for Ambulerende virksomhet. Opptatt av blant annet hvordan psykologers arbeid måles innen psykisk helsevern og var i den forbindelse medforfatter av kronikk i Dagsavisen som kritiserte bruken av målesystemer og styringsverktøy fra privat næringsliv innen helsevesenet. Foreslås gjenvalgt til Osloavdelingens styre. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF."

Tage Wester

Jobber poliklinisk med psykoselidelser. Har vært aktiv i stiftelser og organisasjoner som Norsk Tidsskriftforening, magasinet Adbusters, Forening for Psykologer i Psykisk Helse og har tidligere jobbet som journalist for aviser og blader. Har også bakgrunn fra Konfliktrådet i Oslo. Erfaring med å arrangere konferanser, debattmøter og slippfester. Osloavdelingens web-ansvarlige og den som drifter Osloavdelingens hjemmeside (sammen med Margaret). Foreslås valgt inn i Osloavdelingens styre. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Marianne Vatne

Nyutdannet psykolog ved Universitetet i Bergen desember 2010. Jobber som PP-rådgiver. Faglig interessert i utviklingen av EuroPsy, hvordan man skal legge til rette for å få psykologer til å ønske seg ut i kommunene, kvalitetssikring av klinisk psykologisk praksis, samt opptaksregler for profesjonsstudiet. Medlem av Osloavdelingens styre siden 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Arne Holen

Jobber som psykologspesialist ved nevropsykologisk utredningsenhet, Senter for Rus og Avhengighet (SRA), Oslo Universitetssykehus. Godkjent psykolog 1998, ble spesialist i klinisk nevropsykologi 2004. Tok NPFs veilederutdanning 2010. Studenttillitsvalgt ved Psykologisk fakultet, UiB. Foretakstillitsvalgt for NPF og leder i Akademikerne Helse Bergen i 4 år. Fungert som konserntillitsvalgt for Akademikerne i RHF Vest ca 3 år. Vara til foretaksstyret i Helse Bergen HF i to perioder (4 år). Styremedlem og leder i Forhandlingsutvalget i Hordaland NPF i 5 år. Medlem av NPFs sentrale LAU 3 år. Sittet i styret i Akershus NPF siste 4 år, siste år som leder. Deltatt på 4 landsmøter. Er faglig generelt opptatt av kvalitet på tester og bruk av psykologiske tester i vid forstand. Stiller nå til valg primært for å bidra til å videreføre arbeidet rundt etablering av felles forhandlingsutvalg for Oslo og Akershus NPF. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Forslag revisor:

Rita Svendsen

Spesialist i klinisk voksenpsykolog. Privatpraktiserende og arbeider på Kveldspoliklinikken på Lovisenberg sykehus. Tidligere 8 år som kasserer i Oslo lokalavdeling. Ett-årig stud.fag med bl.a. bokføring og bedriftsøkonomi. 5 år som regnskapsfører for ulike firmaer i Oslo. Revisor i to sameier i hhv 9 og 12 år (er det fortsatt). Foreslås valgt som Osloavdelingens revisor. Foreslås av Oslo lokalavdeling av NPF.

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.