Opprettet nettverk for psykologer i Oslo kommune

Nettverk for psykologer ansatt i Oslo kommune NPF Oslo Lokalavdeling drifter et nettverk for bydelspsykologer i Oslo kommune som en del av arbeidet med NPFs hovedsatsingsområde.

Nettverk Oslo-psykologene er opprettet for å være et bidrag til å dekke behovet for et fagmiljø blant psykologene i Oslos bydeler.

Nettverksmøtene er et forum hvor psykologene kan utveksle erfaringer, få tilbakemeldinger fra egen faggruppe og diskutere ulike arbeidsmetoder og tiltak. Møtene har også utviklet seg til å bli en viktig arena for utvikling av bydelspsykologrollen. I tillegg er det et forum for informasjonsflyt til og fra NPF, Oslo kommune og psykologene, og dermed en mulighet for psykologene til påvirkning av Oslo kommune ifht god utnyttelse av psykologressursene de innehar.

Nettverket er initiert og driftes av hovedtillitsvalgt for NPF i Oslo kommune, Jon Fabritius 

Med vennlig hilsen

Jon Fabritius

Mobil: 41 505 404

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.