Delegater til landsmøtet

Oslo lokalavdeling har valgt følgende personer som delegater til Psykologforeningens landsmøte 24.-26. november 2010.

Inge-Arne Teigset

Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2001 og vært lokalavdelingens leder siden 2005. Er spesialist i klinisk psykologi, ansatt ved Oslo Universitetssykehus og jobber med utvikling av det psykologfaglige behandlingstilbudet til innsatte i fengsel. Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Hedda Larsson

Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre i 7 år, satt tidligere i lokalavdelingens forhandlingsutvalg, har vært Osloavdelingens sekretær siden 2005. Jobber på BUP Furuset, OUS. Spesialist i klinisk barn og ungdomspsykologi. Deltatt på 3 NPF landsmøter. Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Kirsti Sunde Hansen

Har vært medlem av Osloavdelingens styre to siste perioder. Representert Oslo på 2 NPF landsmøter. Osloavdelingens kasserer siden 2010. Spesielt interessert i å jobbe videre med hovedsatsningsområdet om lavterskeltilbud. Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2007. Ansatt ved Oslo Universitetssykehus, Alna DPS. Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Tage Wester

Jobber poliklinisk med psykoselidelser samt er medarbeider i en studie om fysisk aktivitet og schizofreni. Har vært aktiv i stiftelser og organisasjoner som Norsk Tidsskriftsforening, magasinet Adbusters, Forening for Psykologer i Psykisk Helse og har tidligere jobbet som journalist for aviser og blader. Har også bakgrunn fra Konfliktrådet i Oslo. Bred erfaring med å arrangere konferanser, debattmøter og slippfester. Osloavdelingens web-ansvarlige og den som drifter Osloavdelingens hjemmeside (sammen med Margaret). Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Birgit Aanderaa

Plasstillitsvalgt Aker Universitetssykehus HF fra august 2004. Foretakstillitsvalgt samme sted siden oktober 2006, nå foretakstillitsvalgt OUS. Begynte i NPF’s LAU i juni 2007. Landsmøtedelegat for Oslo i november 2007. Ansatt på sengepost (alderspykiatrisk avdeling, Gaustad) men jobber også 20 % poliklinisk. Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Margaret Ford

Medlem av Osloavdelingens styre to siste periode. Deltatt på 2 NPF landsmøter. Kom inn i styret som vesentlig bidragsyter til Osloavdelingens utredning av huskjøpsaken. Ansatt på forskningsinstituttet NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) med særlig fokus på tilbud og behov knyttet til det offentliges innsats for at flere skal kunne arbeide. Osloavdelingens web-ansvarlige og den som drifter Osloavdelingens hjemmeside (sammen med Tage). Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Truls Tallberg

Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barn og ungdom, samt voksne. Styremedlem i FPPH siden 2004. Representert Oslo på 2 NPF landsmøter. Medlem av Osloavdelingens styre siste periode. Ansatt i spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Inger Marie Andreassen

Student ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, andre semester psykologi profesjon. Studentrepresentant i Oslo lokalavdelings styre siden 2010. Fagpolitisk engasjert og interessert i forhold til psykologer som synlige aktører i samfunnet, "profesjonen i endring", samt utforming av profesjonsstudiet med hensyn til behovene i samfunnet. Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Marianne Vatne

Nyutdannet psykolog ved Universitetet i Bergen desember 2010. Tiltrer stilling som PP-rådgiver i november. Faglig interessert i utviklingen av EuroPsy, hvordan man skal legge til rette for å få psykologer til å ønske seg ut i kommunene, kvalitetssikring av klinisk psykologisk praksis, samt opptaksregler for profesjonsstudiet. Medlem av Osloavdelingens styre siden 2010. Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Hanne Kristin Hop

Medlem i Akershus lokalavdelings styre 2006-2009, leder i 08 og 09. Medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2010. Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Ansatt ved Oslo universitetssykehus, BUP Søndre Nordstrand og driver utredning og behandling av barn, unge og deres familier. Påbegynner utdanning innen DBT høsten 2010. Foreslås som delegat fra Oslo til NPF's landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Liv Arnesen

Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre i en årrekke, var leder av Osloavdelingen fra 1998 til 2003. Gikk ut av Osloavdelingens styre i 2010 og sitter nå i Osloavdelingens valgkomitè. Deltatt som Oslo-representant på 5 NPF landsmøter. Jobbet med fag-saker i Osloavdelingen i siste periode. Ansatt innen rusomsorgen. Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Rita Svendsen

Spesialist i klinisk voksenpsykolog. Privatpraktiserende og arbeider på Kveldspoliklinikken på Lovisenberg sykehus. Tidligere 8 år som kasserer i Oslo lokalavdeling. Oslo lokalavdelings nåværende revisor. Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Wenche Andreassen

Seksjonsleder, seksjon for døgnrehabilitering ved Josefinegt. DPS. Styremedlem i FPPH siden 2005. Erfaring fra arbeid med rus, attføring, personal/organisasjonsutvikling og ledelse, ca 13 års ledererfaring, hvorav snart fem som psykolog i kombinasjon med klinisk arbeid. Opptatt av å synliggjøre psykologer som gode bidragsytere i organisasjoner og samfunnsliv, ikke mist i helsevesenet. Foreslås som delegat fra Oslo til NPF’s landsmøte 2010. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.