Arbeids- og organisasjonspsykologi ut av profesjonsstudiet - Oppfølgingsbrev

Oslo lokalavdeling har sendt et oppfølgingbrev til Psykologisk intstitutt i forbindelse med at Arbeids. og organisasjonspyskologien er tatt ut at profesjonsstudiet.

Vi skriver blant annet at

"Å ha forståelse og kunnskap om individene i en gruppe eller organisasjon er viktig om man skal ha fullt utbytte av teoretisk kunnskap innenfor organisasjons- og arbeidspsykologi. Vi er av den mening at den kliniske kompetansen profesjonsstudentene innehar i kombinasjon med en større satsning på organisasjons- og arbeidspsykologi i profesjonsstudiet, kan være noe av løsningen på dette problemet. Sett fra et samfunnsperspektiv kan psykologer være aktører for endring av problemer det norske arbeidsmarkedet og samfunn står ovenfor. " Les brevet i sin helhet.

 

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.