Tillitsvalgtarbeid

Oslo lokalavdeling jobber for å ha en god dialog med de tillitsvalgte innenfor ulike tariffområder. De tillitsvalgte på arbeidsplassene er viktige samarbeidspartnere for oss, både i å formidle hva som rører seg på de ulike arbeidsplassene, i tillegg å videreformidle arbeid som gjøres både sentralt og lokalt i foreningen.

Oslo lokalavdeling jobber for at tillitsvalgte innen ulike tariffområder skal ha et nettverk av andre tillitsvalgte de kan diskutere aktuelle problemstillinger med. Vi ønsker å skape og opprettholde dialog mellom organisasjonstillitsvalgte i foreningen, og arbeidsplasstillitsvalgte – både foretakstillitsvalgte (FTVer), hovedtillitsvalgte (HTVer), og plasstillitsvalgte.

I styrets lokalavdeling har vi et forhandlingsutvalg (FU), som har kjennskap til ulike tariffområder, som sektor stat, blant annet de ulike helseforetakene i Oslo, samt kommunen. Forhandlingsutvalget holder seg oppdatert på de ulike tariffområdene. Vi skal ved behov være en rådgivende og støttende ressurs for de tillitsvalgte. Vi ønsker å være spesielt oppmerksomme på de arbeidsplasser hvor det er få psykologer ansatt, for eksempel i kommunesektoren, hvor den tillitsvalgte lett kan bli stående alene i møte med arbeidsgiver.

Det er viktig å merke seg at FU ikke selv har tillitsvalgtansvar ovenfor noen arbeidsgiver. Det er den tillitsvalgte som representerer medlemmene direkte, og som har kontakten med arbeidsgiver. Det betyr for eksempel at FU ikke setter i gang lønnsforhandlinger, og at FU ikke bestemmer over de tillitsvalgte. Har du noen spørsmål om tillitsvalgtarbeid eller FU, så ta gjerne kontakt med oss !

Det er også mulig å kontakte forhandlingsavdelingen sentralt i foreningen. Forhandlingsavdelingen kan bistå tillitsvalgte og andre medlemmer i hele foreningen, i ulike spørsmål knyttet til lønn- og arbeidsvilkår. I tillegg til å bistå i en rekke andre problemstillinger. Forhandlingsavdelingen har telefontid mandag-fredag fra kl.12.15-15, og kan nås ved å ringe tlf: 23103130

Tillitsvalgte i Oslo

Her finner du navn og kontaktinformasjon til tillitsvalgte i ulike tariffområder i Oslo . På arbeidsplasser med mange medlemmer, som for eksempel i helseforetakene, er det kun foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte som er oppført. Dersom du har spørsmål om plasstillitsvalgte ved din avdeling/enhet, ta gjerne kontakt med foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt, eller med oss i lokalavdelingen. Dersom det blir skifte av tillitsvalgte på din arbeidsplass vil vi gjerne ha beskjed for å kunne ha en oppdatert oversikt. Husk å meld fra om skiftet både til arbeidsgiver og Norsk psykologforening sentralt: npfpost(a)psykologforeningen.no

Tariffområde Spekter - SAN, Spekter - helse, Virke - spesialisthelsetjeneste, Virke - helse og sosial

 • Birgit Aanderaa, foretakstillitsvalgt Oslo Universitetssykehus HF e-post: biraan(a)ous-hf.no
 • Rune Lauvanger, hovedtillitsvalgt Lovisenberg Diakonale sykehus - LDS  e-post: rune.lauvanger(a)lds.no
 • Jonas Leversen, hovedtillitsvalgt Diakonhjemmets sykehus  e-post: jonas.leversen(a)diakonsyk.no
 • Rebecca Janne Ervik-Jeannin, hovedtillitsvalgt Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge e-post: rebeccaje(a)yahoo.com
 • Hilde Benedikte Kapstad, hovedtillitsvalgt Trasoppklinikken e-post: hilde.kapstad(a)gmail.com
 • Marianne Holth, tillitsvalgt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo e-post: marianne.holth(a)live.com
 • Jarle Kristian Froding, hovedtillitsvalgt Stiftelsen Kirkens Familievern e-post:  jarlefroding(a)yahoo.com
 • Johanne S. Refseth, tillitsvalgt Alternativ til vold Stiftelsen e-post: johannerefseth(a)gmail.com
 • Eggen Dag Fjeldvær, tillitsvalgt Tyrilistiftelsen e-post: dagf.eggen(a)gmail.com
 • Hilja Albrecht, tillitsvalgt Signo Conrad Svendsen Senter e-post: hilja_albrecht(a)hotmail.com
 • Meline Eriksson, tillitsvalgt Blå Kors Norge e-post: meline.e.skj(a)gmail.com
 • Randi Maya Skjerve, tillitsvalgt Blå Kors Øst AS e-post: randi.Skjerve(a)blakors.no
 • Nancy Ellen Dos Santos Moseng, tillitsvalgt Sebbelows Stiftelse e-post: dossantos.nancyellen(a)gmail.com   

Tariffområde Oslo kommune

 • Ingrid Grov Mannsverk, Hovedtillitsvalgt Oslo kommune e-post: ingrid.grov.mannsverk(a)gmail.com
Bydeler - For bydelene Bjerke, Nordre Aker, Sagene, St. Hanshaugen, Vestre Aker, Ullern og Østensjø - ta kontakt med hovedtillitsvalgt.
 • , tillitsvalgt Oslo kommune - bydel Alna e-post: (a)bal.oslo.kommune.no
 • Fredrik Skoe, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Frogner e-post: frederik.skoe(a)bfr.oslo.kommune.no 
 • , tillitsvalgt Oslo kommune bydel Gamle Oslo e-post: (a)bgo.oslo.kommune.no 
 • , tillitsvalgt Oslo kommune bydel Grorud e-post: (a)bgr.oslo.kommune.no
 • Aaste Salvesen Einbu, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Grünerløkka e-post: aaste.salvesen.einbu(a)bga.oslo.kommune.no
 • , tillitsvalgt Oslo kommune bydel Nordre Aker e-post (a)bna.oslo.kommune.no
 • Christine Bjørnstad Eide, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Nordstrand e-post: christine.eide(a)bns.oslo.kommune.no
 • Kine W. Kristoffersen, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Stovner e-post: kine.waaler.kristoffersen(a)bsr.oslo.kommune.no  
 • Victoria Tran Huynh, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Søndre Nordstrand e-post: victoria.tran.huynh(a)bsn.oslo.kommune.no
 • Cathrine Lyse, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Ullern e-post: cathrine.lyse(a)bun.oslo.kommune.no
 • Tonje Eide, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Vestre Aker e-post: tonje.eide(a)bva.oslo.kommune.no
Etater 
 • Vibeke Hafstad, tillitsvalgt Oslo kommune - Barne- og familieetaten e-post: vibeke.hafstad(a)bfe.oslo.kommune.no
 • , tillitsvalgt Oslo kommune (BFE) - Aline og Frydenberg barnevernsenter e-post: (a)bfe.oslo.kommune.no
 • Annicken Martinez-Aasen, tillitsvalgt Oslo kommune - Helseetaten e-post: annicken.martinez.aasen (a) hel.oslo.kommune.no
 • Josefin Jansson, tillitsvalgt Oslo kommune - Velferdsetaten e-post: josefin.jansson(a)vel.oslo.kommune.no 
 • Anne Kari Hoel, tillitsvalgt Oslo kommune - Sykehjemsetaten e-post: annekari.hoel(a)sye.oslo.kommune.no
 • , tillitsvalgt Oslo kommune - Utdanningsetaten Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste e-post: (a)ude.oslo.kommune.no
 • , tillitsvalgt Oslo kommune - Utdanningsetaten Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste e-post: (a)ude.oslo.kommune.no
 • , tillitsvalgt Oslo kommune - Utdanningsetaten Pedagogisk-Psykologisk Tj. e-post: (a)ude.oslo.kommune.no

Tariffområde stat

 • Rita Bast-Pettersen, hovedtillitsvalgt Statens Arbeidsmiljøinstitutt e-post:  rita.bast(a)stami.no
 • Rune Flaaten Bjørk, hovedtillitsvalgt Universitetet i Oslo – UiO e-post: rune.bjork(a)gmail.com
 • Helene Amundsen Nissen-Lie, tillitsvalgt Universitetet i Oslo – UiO e-post: h.a.nissen-lie(a)psykologi.uio.no
 • Margaret Ford, hovedtillitsvalgt Oslo-Met – storbyuniversitetet e-post: margaret.ford(a)oslomet.no
 • Christina Romsaas Kjernli, tillitsvalgt Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus – SiO e-post: christina.romsaaskjernli(a)gmail.com
 • Martin Seem Sundal, tilltisvalgt Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus – SiO e-post:  martin_sundal(a)hotmail.com
 • Shirley Dowers Stormyren, hovedtillitsvalgt Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus – SiO e-post:  shirley.stormyren(a)gmail.com
 • Asle Makoto Sandvik, hovedtillitsvalgt Politihøgskolen e-post: asandvik(a)gmail.com
 • Kristine Rysst Heilmann, hovedtillitsvalgt Oslo politidistrikt e-post:  kristine.rysst.heilmann(a)gmail.com
 • Trond Ivar Hegge, tillitsvalgt Forsvarsstaben e-post: tihegge(a)gmail.com
 • , tillitsvalgt Sivilombudsmannen e-post: (a)
 • Ingvild Stokke Engerdahl, hovedtillitsvalgt Fylkesmannen i Oslo og Akershus e-post: i-stokk(a)online.no
 • , hovedtillitsvalgt Nasjonalt Folkehelseinstitutt e-post: (a)fhi.no
 • , tillitsvalgt Helsedirektoratet e-post: (a)helsedir.no
 • Marianne Sand, hovedtillitsvalgt BUFetat - Region øst e-post:  marianne.sand(a)bufetat.no
 • Heidi Brautaset, tillitsvalgt RBUP Øst og Sør e-post:  brautaset(a)psykologspesialistene.no
 • Cecilie Ursin Skagemo, tillitsvalgt Nasjonalt kunnsk. om vold og traumatisk stress e-post: cecilieus(a)hotmail.com
 • Knut Birger Brandsborg, tillitsvalgt Statped – Hovedkontor e-post: knut.brandsborg(a)statped.no
 • Jan Gabriel Mossige, tillitsvalgt Statped – Hovedkontor e-post:  jan.mossige(a)statped.no
 • Silje Kristin Lundgren, tillitsvalgt NAV komp.senter for tilrettelegging og deltakelse e-post: siljekh(a)gmail.com
 • Sjur Nørve, tillitsvalgt NAV Oslo e-post: sjur.norve(a)nav.no 

NHO Service

 • Pål Fylling Helland, tillitsvalgt Oppfølgingsenheten Frisk AS e-post: pal.helland(a)gmail.com

Privatpraktiserende

 • Stella Marie Kennair Ottesen Privatpraksis e-post: stella.ottesen(a)hotmail.no
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.