Psykologtjenester - Psykologer i Oslo

Leter du etter psykolog i Oslo? Her en oversikt over medlemmer som tilbyr private psykologtjenester i Oslo. 

Offentlige psykologtjenester

De fleste psykologer er ansatt i offentlige helseinstitusjoner, bl.a på poliklinikker, dag- eller døgnavdelinger. Andre psykologer kan ha en privat praksis og motta midler fra det offentlige og kalles «avtalespesialister». Disse psykologene har inngått en avtale om refusjon av helseutgifter som betyr at du som pasient/klient/bruker betaler egenandeler inntil du har nådd grensen for  frikort  fra Helfo. Helseforetakene har lagt ut kontaktinformasjon til «avtalespesialistene» på sine nettsider, se  Norsk psykologforenings oversikt  eller  Helse Sør-Østs liste  over navn og telefonnummer til de psykologene som er avtalespesialister i Oslo. 

Private psykologtjenester

NPFs lokalavdeling i Oslo har mange medlemmer som tilbyr private psykologtjenester. Noen av psykologene har privat praksis som sitt hovedarbeid. Andre psykologer kan ha sitt hovedarbeid som ansatt i offentlige institusjoner, men i tillegg tilby helsetjenester i sin fritid som et biarbeid. Dette er en privat praksis som noen kaller «fritidspraksis». En rekke pasienter har hatt glede av disse tjenestene, og de har over flere tiår utgjort et stort volum av helsetjenester og vært et viktig supplement til de offentlige helsetjenestene. 

Vi presenterer her medlemmer som tilbyr private psykologtjenester som altså i sin helhet må betales av pasient/klient/bruker. Bl.a er psykologens helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer)  oppført. Informasjonen er ikke garantert av oss, men gir en viss oversikt.

Ønsker du å stå på denne listen?

Send en e-post til oss (se under "kontakt oss" i menyen på venstre side). Emneordet i e-posten må være "Psykologtjenester".  Du må følge malen for opplysninger under. Husk å inkludere ditt medlemsnummer i NPF i e-posten da dette tilbudet er kun for medlemmer, medlemsnummeret vil ikke publiseres på listen under.  

OVERSIKT OVER MEDLEMMER SOM TILBYR PRIVATE PSYKOLOGTJENESTER I OSLO (alfabetisk liste)

Sist oppdatert 21.10.2019
Antall psykologer på listen: 57

 

Navn: Svein Atle Alfarnes
HPR/ID-nummer: 8023158
Godkjent psykolog år: 1991
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Prejudisielle og judisielle observasjoner for politiet og retten. Trusselvurderinger, stalking, tvangsmessig forfølgelse av myndighetspersoner. Voldsrisikovurderinger og voldshåndteringer. Debriefing og oppfølgning av personell eksponert for traumatisk stress
Post- og besøksadresse: Sørengkaia 121, 0194 Oslo
Telefon: 45491411
Webside:   www.psykologtjenester.no   
E-post: post@psykologtjenester.no

Navn: Peder Erlend Anda
HPR/ID-nummer: 8755310
Godkjent psykolog år: 2002
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Individual- og parterapi, veiledning, coaching
Postadresse: Valkyriegaten 15 A, 0366 Oslo
Besøksadresse: Valkyriegaten 15 A - Majorstukrysset
Telefon: 47850319
Webside:   www.pederanda.info   
E-post: pederanda@hotmail.com

Navn: Gry Arvnes
HPR/ID-nummer: 10010017
Godkjent psykolog år: 2014
Tilbyr type psykologtjenester: Psykoterapi med voksne og par, sakkyndige utredninger
Postadresse: Lyngveien 7 B, 1182 Oslo
Besøksadresse: Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR), Kongensgate 31, 0153 Oslo
Telefon: 91604008
E-post: garvnes@gmail.com

Navn: Karl Bang
HPR/ID-nummer: 7522088
Godkjent psykolog år: 2010 
Tilbyr type psykologtjenester: Psykoterapi med voksne. Alle lidelser. Særlig interesse for og kompetanse på behandling av alkoholproblemer.
Postadresse: Bakkeveien 9, 0281 Oslo
Besøksadresse: Bygdøy allé 21, ringeklokke nede 
Telefon: 48491541
Webside:    psykologioslo.com/   
E-post: karl.bang@gmail.com

Navn: Torbjørn Sand Bergan
HPR/ID-nummer: 7910231
Godkjent psykolog: 2013
Tilbyr type psykologtjenester: Samtaleterapi for individer og par. Kursvirksomhet og foredrag.
Post- og besøksadresse: Askergata 2, 0475 OSLO
Telefon: 94478642
Webside: https://www.torshovpsykologene.no
E-post: torbjorn@torshovpsykologene.no

Navn: Torstein Bondal
HPR/ID-nummer: 9776257
Godkjent psykolog år: 2009
Tilbyr type psykologtjenester: Psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og endringsfokusert rådgivning (motivational interviewing). NAV Raskere Tilbake. Fra 18 år og oppover. EMDR.
Postadresse: Knud Askers vei 20 B, 1383 Asker
Besøksadresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo
Telefon: 47037863
Webside:    www.torsteinbondal.no   
E-post:  torsteinbondal_75@hotmail.com

Navn: Birgitta Bratlie
HPR/ID-nummer: 4758080
Godkjent psykolog år: 2011
Tilbyr type psykologtjenester: Til: barn/ungdom/voksne/par/og grupper. Tilbyr psykologhjelp i forhold til: traume/akutt krise (overgrep, psykisk/fysisk vold), angst, depresjon, sorg (alvorlig sykdom, død, selvmord) samliv, familie og barnefordelings- problematikk( manipulerende og antisosial atferd). Veileder i jobbrelaterte problemstillinger, samt selvfølelse/selvutviklings- problematikk.  
Postadresse: Skjoldveien 18 B, 0881 Oslo
Besøksadresse: Lilleakerveien 23, Oslo
Telefon: 98 10 73 89
Webside:   www.ha-det-bedre.no   
E-post: Birgitta.Bratlie@ha-det-bedre.no

Navn: Bård H Børresen
HPR/ID-nummer:   9180362  
Godkjent psykolog år: 2004
Tilbyr type psykologtjenester: Samtaleterapi/parterapi for psykiske lidelser og hverdagslivets utfordringer. Mye erfaring på stress/utbrenthet, depresjon, angst og parsamtaler. Har i tillegg over 10 års erfaring fra næringslivet som management- konsulent og innenfor HR, og kan også bistå med arbeidsrelaterte utfordringer, lederutvikling og kurs
Postadresse: Solligata 2 0254 OSLO
Besøksadresse:  Solligata 2 0254 OSLO
Telefon: 4844 3001
Webside: www.oslopsykologen.no  
E-post: post@oslopsykologen.no 

Navn: Fanny Duckert
HPR/ID-nummer: 6100562
Godkjent fra 01.10.1974.
Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i rus- og avhengighetspsykologi.
Tilbyr type psykologtjenester: Alkoholreduksjonskurs, individual- og parterapi.
Organisasjon, ledelse og endringsarbeid.
Mediehåndtering og coaching.
Besøksadresse: Forskningsveien 3A, 0316 Oslo
Mobil: 91541841
Nettsider:  www.fannyduckert.no  
Epost:  fanny.duckert@getmail.no

Navn: Rebekka Egeland
HPR/ID-nummer: 9931422
Godkjent psykolog år: Cand.Psychol fra Københavns Universitet 01.05.2008. Norsk Autorisasjon 07.01.2011.
Fordypning i spesialiten for organisasjonspsykologi.
Tilbyr type psykologtjenester: Individuell samtaleterapi ved lettere psykiske plager (stress/utbrenthet, angst/uro, depresjon/nedstemthet, samlivsutfordringer, lav selvfølelse m.m.), samt organisasjonspsykologisk bistand (kurs og foredrag, krisepsykologis beredskap og håndtering, sykefraværsforebygging, strategisk rådgivning ved omstilling og nedbemanning).
Post-og besøksadresse: Schweigaardsgate 34c, 0191 Oslo (5 min fra Bjørvika/Barcode).
Webside: https://www.rebekkaegeland.no  
E-post: post@rebekkaegeland.no

Navn: Andreas Ekberg
HPR/ID-nummer: 7227183
Godkjent psykolog år: 2011
Godkjent spesialitet: Klinisk voksen med psykoterapi
Tilbyr type psykologtjenester: Gruppepsykoterapi og individuell psykoterapi for voksne og veiledning
Postadresse: Psykolog Andreas Ekberg, Sleiverudlia 20, 1354 Bærums Verk 
Besøksadresse: Maridalsveien 176, Bjølsen. 
Telefon: 45692355
Webside:   gruppeterapi.net   
E-post:  ekberg@gruppeterapi.net

Navn: Jan Ivar Ernø
HPR/ID-nummer: 9284443
Godkjent psykolog år: 2005
Godkjent spesialitet: Klinisk voksen
Tilbyr type psykologtjenester: Utredning og terapi, voksen, par og familie
Post- og besøksadresse: Valkyriegaten 15 B, 0366 Oslo 
Telefon: 47399395
Webside:    www.psykologkontakt.no   
E-post:   jan.ivar@psykologkontakt.no   

Navn: Kristian Albrigtsen Fjellskaalnes
HPR/ID-nummer: 10044528
Godkjent psykolog år: 2016
Pågående spesialisering: Spesialisering i psykoterapi.
Tilbyr type psykologtjenester: Individual- og parterapi. Kognitiv atferdsterapi og intensiv korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP). Utredning og skriveoppdrag. 
Post- og besøksadresse: Rosenborggata 3, 0656 Oslo
Telefon: 93476868
Webside:    www.lianfjell.no
E-post:  kristian@lianfjell.no

Navn: Monica Flock
HPR/ID-nummer: 8138257
Godkjent psykolog: 1996
Spesialitet: Klinisk samfunnspsykologi
Tilbyr type psykologiske tjenester: Sakkyndig arbeid for retten og barnevernet (barnefordeling og barnevern). Undervisning og veiledning, særlig knyttet til arbeid med foreldrefunksjon og foreldreferdigheter
Postadresse: Thorleifs allé 24, 0489 Oslo
Besøksadresse: Storgt. 3, Lillestrøm
Telefon: 98 23 46 57
E-post: flockm@online.no

Navn: Janne Fredriksen
HPR/ID-nummer: 8661634
Godkjent psykolog år: 2001
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Terapeutiske tjenester, EMDR og veiledning
Besøksadresse: Brynengsveien 2 (ved Brynsenglegene), 0667 Oslo
Telefon: 90047912
E-post:  Jann-fr@online.no

Navn: Mads Friberg
HPR/ID-nummer: 7788576
Godkjent psykolog år: 2012
Tilbyr type psykologtjenester: samtaleterapi for lettere og moderate psykiske lidelser
Post- og besøksadresse: Bygdø Allè 21, 0262 Oslo
Telefon: 483 89 543
Webside:   www.psykologfriberg.no    
E-post:  mads@psykologfriberg.no

Navn: Christian Frøysaa
HPR/ID-nummer: 9752277
Godkjent psykolog år: 2007
Godkjent spesialitet: Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Psykoterapi for voksne og ungdom, kort- og langtidsterapi, intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), veiledningsoppdrag for helsepersonell
Postadresse: Christian Frøysaa, Psykologspesialistene, Meltzers gate 9, 0257 Oslo
Besøksadresse: Meltzers gate 9, 0257 Oslo
Telefon: 45117458
Webside:   www.christianfroysaa.no   
E-post: psykolog@christianfroysaa.no

Navn: Birgit Fuberg
HPR/ID-nummer: 6101496
Godkjent psykolog år: 1979
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi & Spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi
Tilbyr type psykologtjenester: Angst, depresjon, lav selvfølelsesproblematikk. Primært psykodynamisk langtidsterapi, men også korttidsterapi etter avtale. 
Postadresse og besøksadresse: Eckersbergsg. 30.
Webside:    www.psykologfurberg.no   
E-post:   furberg.birgit@gmail.com 

Navn: Gunnar Gjermundsen
HPR/ID-nummer: 10010018
Godkjent psykolog år: 2014
Tilbyr type psykologtjenester: Individual- og parterapi, gruppeterapi, coaching
Postadresse: Enerhauggata 3, 0651 Oslo
Besøksadresse: Pilestredet 75 c, inngang 13, 0354 Oslo
Telefon: 90730814
Webside:  www.oslosentrumpsykolog.no   
E-post:  gunnar@oslosentrumpsykolog.no

Navn: Ane Bente Gjul
HPR/ID-nummer:   9394230  
Godkjent psykolog år: 2005
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Individualterapi til ungdom og voksne, parterapi, familieterapi og foreldreveiledning, samt veiledning av helsepersonell.
Post- og besøksadresse:   Kongensgate 31, 0154 Oslo  
Telefon:   55317425  
Webside:    www.ipr.no  
E-post:   gjul@ipr.no

Navn: Ivar Goksøyr 
HPR/ID-nummer: 7323913
Godkjent psykolog år: 2009
Tilbyr type psykologtjenester: Parterapi og individualterapi. Psykodynamisk terapi, ISTDP, Metakognitiv terapi, Mindfulness
Post- og besøksadresse: Psykologvirke AS, C.J. Hambros plass 7, 0164 Oslo
Telefon: 41106339
Webside:  https://oslopsykologvirke.no  
E-post:  ivar.goksoyr@gmail.com

Navn: Solveig Grenness
HPR/ID-nummer: 6096646
Godkjent psykolog år: 1984
Tilbyr type psykologtjenester: Tilbyr terapi – alt fra kortere konsultasjoner/vurdering, til korttidsterapi innen en kognitivt atferdsterapeutisk ramme, til lengre tids terapi og egenutvikling. Sertifisert EMDR-terapeut
Postadresse og besøksadresse: Lilleaker psykologpraksis, Ullernchausseen 117/119, 0284 Oslo
Telefon: 975 18 622
Webside:    www.lilleakerpsykologen.no   
E-post:   sol.grenness@gmail.com

Navn: Pål Erik Gulliksrud
HPR/ID-nummer: 
Godkjent psykolog år: 2003
Tilbyr type psykologtjenester: Kognitiv terapi. Individualterapi og parterapi til ungdom og voksne over 16 år.
Postadresse:   Underhaugsveien 9   b, 0354 Oslo
Besøksadresse:   Underhaugsveien 9   b, 0354 Oslo, telefon:   23 27 10 11   / 93 00 55 89
Webside:   www.oslo-psykologkontor.no    
E-post:   pegulliksrud@gmail.com  

Navn: Tor Halvorsen
HPR/ID-nummer: 6116590
Godkjent psykolog år: 1971
Godkjent spesialitet: Arbeidslivs- og organisasjonspsykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Kliniske og organisasjonspsykologiske tjenester
Post- og besøksadresse: Nordstrandveien 69 D, 1164 OSLO
Telefon: 975 09 722
Webside:   torpsykolog.no  
E-post:  torpsykolog@vikenfiber.no

Navn: Torgrim Hansen
HPR/ID-nummer: 6113478
Godkjent psykolog år: 1974
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi
Tilbyr type psykologtjenster: Par-, familie- og individualterapi
Besøksadresse: Kristiansandsgate 12 A, 0463 Oslo
E-post: torgrim.hansen@getmail.no

Navn: Erik Kyvik Hauge
HPR/ID-nummer: 6102867
Godkjent psykolog år: 1974
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Psykoterapi, coaching og lederutvikling
Post- og besøksadresse: Ekebergveien 1 A, 0192 Oslo
E-post:  e.khauge@online.no

Navn: Maria Saugstad Hodne
HPR: 9752595
Godkjent psykolog: 2007
Tilbyr type psykologtjenester: Veiledning og kurs til foreldre og ansatte i barnehage og skole, parterapi, familieterapi, Tuning in to kids, Tuning in to teens, individualterapi for unge voksne med lettere psykiske lidelser
Post- og besøksadresse: Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo
Webside: www.ekteliv.no
E-post: maria@ekteliv.no

Navn: Martin Holmelin
HPR/ID-nummer: 7340265
Godkjent psykolog år: 2010
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi
Tilbyr type psykologtjenester: individualterapi (kognitiv terapi, traumebehandling, misbruk, stressrelaterte tilstander, angst, depresjon, tvangsproblemer, ADHD, kriser, yrkes- og arbeidsrelaterte problemer, relasjonelle vansker, lav selvfølelse, eksistensielle temaer/problemstillinger, søvnvansker, kontrollerende/dominerende partnere, utsettelseproblemer), veiledning og utredning
Postadresse: Jørgen Løvlands gate 24C, 0569 Oslo
Besøksadresse: Bygdøy allé 21, 0262 Oslo
Telefon: 47243478
Webside:  http://www.holmelin.no/psykolog  
E-post:  psykolog.martin.holmelin@gmail.com

Navn: Arild Holth

Godkjent psykolog: 1978Godkjent spesialist: 1986. Spes.i klinisk psykologiTilbyr typer psykologtjenester: samtaler, Mindfulness, EMDR til voksne, enkeltpersoner eller par. Type problemer: depresjon, kriser, konflikter, brudd i parforhold, traumer, eksistensielle problemer, negative tanker, utsatt for vold. Post og besøkeadresse: Professor Dahls gate 18A, 0353 Oslo
Tlf. 911 21 594Webside:  psykologarildholth.com Epost:  arild.holth@gmail.com

Navn: Ingvild Hurlimann
HPR/ID-nummer: 9629122
Godkjent psykolog år: 2008
Tilbyr type psykologtjenester: Alle lidelser. Psykodynamisk psykoterapi
Post- og besøksadresse: Solligata 2, 0245 Oslo
Telefon: 46059767
Webside:   www.ingvildhurlimann.no   
E-post:  post@ingvildhurlimann.no

Navn: Harald Janson
HPR/ID-nummer: 9012036
Godkjent psykolog år: 2003
Tilbyr type psykologtjenester: Psykoterapi og personlig utvikling for voksne. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er velkommen. Jeg er svensk og kan arbeide på norsk, svensk, engelsk og fransk
Post- og besøksadresse: Apexklinikken, Fyrstikkalléen 3 B, 0661 Oslo
Telefon: 94264373
Webside:  www.dromtest.no
E-post: harald@apexklinikken.no

Navn: Kirsti Jareg
HPR/ID-nummer: 8194432
Godkjent psykolog år: 1996
Tilbyr type psykologtjenester: Psykoterapi og Coaching - Voksne
Postadresse: 0374 Oslo
Besøksadresse: Holmenveien 5
Telefon: 99 00 22 92
Webside:    www.psykologkirstijareg.com   
E-post:  kirs-jar@online.no

Navn: Brage Kraft
HPR/ID-nummer: 7905505
Godkjent psykolog år: 2013
Tilbyr type psykologtjenester: Behandling av angst og depresjon.
Post- og besøksadresse: Torggata 16, 0181 Oslo
Telefon: 967 00 062
Webside:   www.oslopsykologklinikk.no

Navn: Siri Selvik Kruse
HPR-nr: 7293720
Godkjent psykolog år: 2009
Tilbyr type psykologtjenester: Kroppsbasert relasjonell psykodynamisk psykoterapi
Post- og besøksadresse: Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrumsvei 12A, 0484 Oslo
Telefon: 48473109 
Webside:    www.yogapsykologi.no  /  www.akerselva-ashtanga.no   
E-post: krusiri@online.no

Navn: Tuva Langjord
HPR/ID: 10050841
Godkjent psykolog år: 2016
Tilbyr type psykologtjenester: Individualterapi og parterapi for voksne og unge. med basis i psykodynamisk teori og metodikk. 
Jobber gjerne også med engelsktlende klienter. 
Postadresse: Fossefaret 8, 0373 Oslo
Besøksadresse: Pilestredet 75 C, 0354 Oslo
Webside:  www.oslosentrumpsykolog.no  
E  -post: tuvalang@gmail.com

Navn: Anne Cecilie Larsen
HPR/ID-nummer: 8165297
Godkjent psykolog år: 1997
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Jobber med angst, depresjoner og relasjonelle vansker
Postadresse: Borgestadveien 2 A, 0875 Oslo
Besøksadresse: Carl Grøndals vei 1, 0875 Oslo
Telefon: 4152.4151.
Webside:    psykologannececilie.no   
E-post:  annececiliel@hotmail.com  

Navn: Fredrik Lian
HPR/ID-nummer: 10068895
Godkjent psykolog år: 2018 
Tilbyr type psykologtjenester: Kognitiv adferdsterapi og Intensiv korttidsdynamisk terapi. Tilbyr foredrag til både private og offentlige virksomheter.
Postadresse: Vogts gate 50B, 0477 Oslo
Besøksadresse: Rosenkrantz’ gate 7, Oslo 
Telefon: +47 93476868
Webside: https://www.lianfjell.no/
E-post:  fredrik@lianfjell.no  

Navn: Grete Lilledalen
HPR/ID-nummer: 6118704
Godkjent psykolog: 1983
Godkjent spesialist:
- Spesialist i klinisk psykologi
- Spesialist i familiepsykologi
Tjenester: Individualterapi, parterapi, familieterapi og veiledning
Post- og besøksadresse: Ekebergveien 228 C, 1162 Oslo
Telefon: +4792839530
E-post: grete@lilledalen.no

Navn: Signe Bente Madsen
HPR/ID-nummer: 6112420
Godkjent psykolog år: 1974
Godkjent spesialitet: 1976
- Klinisk psykologi med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi
- Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Tar i mot voksne med forskjellig type problem og diagnoser, også ungdom og noen ganger eldre barn etter samtalevurdering
Besøksadresse og Postadresse: Bygdøy allé 92 B, 0273 Oslo
E-post: signe.bente.madsen@hotmail.com

Navn: Egil Midtlyng
HPR/ID-nummer: 6103502
Godkjent psykolog år: 1986
Godkjent spesialitet: Arbeids- og organisasjonspsykologi
Tilbyr type psykologtjenester:
- Psykologisk rådgivning for organisasjoner og bedrifter. Behandling av depresjon, angst, tvangsproblemer, stress- og utmattelsesreaksjoner, kriser og konflikter, mobbing. Behandling av parkonflikter - og familievansker
Post- og besøksadresse: Bygdøy allé 21, 0262 Oslo
Telefon: 90770276
Webside:    www.askpsyk.no   
E-post: egil@askpsyk.no, post@askpsyk.no

Navn: Grethe Nordhelle
HPR/ID-nummer: 9873171
Godkjent psykolog år: 1996
Tilbyr type psykologtjenester: Integral terapi, parterapi, psykologisk rådgivning, manipulasjon/vanskelige personer og konflikthåndtering
Post- og besøksadresse: Graahbakken 12 B, O286 Oslo
Telefon: 22550177; 92800226
Webside:   www.nordhelle.no   
E-post:  post@nordhelle.no

Navn: Kjersti Randers
HPR/ID-nummer:8480907
Godkjent psykolog år: 2001
Tilbyr type psykologtjenester: Individualterapi med ungdom og voksne. Behandling av blant annet angst, depresjon, traumer og PTSD (feks akutte eller langvarige reaksjoner på vold, overgrep, voldtekt og omsorgssvikt), selvskading, spisevansker, relasjonelle vansker og problemer med utbrenthet og lavt selvbilde.
Post og besøksadresse: Meltzersgate 9, 0257 Oslo
Telefon: 93493945
E-post: Kjranders@gmail.com

Navn: Randy Nærheim Reiersen
Hpr/idnummer:  8164673
Godkjent psykolog år: 1997
Godkjent spesialitet: klinisk voksenpsykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Psykoterapi, dynamisk og kognitiv terapi, EMDR-sertifisert, rådgivning, veiledning, generell utredning. Depresjon, traumer, angst, samlivskriser, sorg, livskriser,  stress knyttet til arbeidssituasjon, emosjonelle reguleringsvansker, andre følelsesmessige vansker, relasjonelle vansker, selv-bildeproblematikk, 
Post-/besøksadresse:  Bogstadveien 6, 0355 OSLO
Telefon:  99409694
Webside:  www.psykologreiersen.no
E-post:  randy@psykologreiersen.no

Navn: Anne Selvik
HPR/ID-nummer: 8170150
Godkjent psykolog år: 1997
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Individualterapi-voksne. Kognitiv terapi, metakognitiv terapi, traumebehandling, affektbevissthet/mentalisering; behandling av angst- og tvangslidelser, depresjon, livskriser/sorgreaksjoner, PTSD.
Post- og besøksadresse: Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo
Webside: https:// www.psykologenioslo.no   
E-post: psykolog@anneselvik.no

Navn: Amy Elizabeth Sexton
HPR/ID-nummer: 8170339
Godkjent psykolog: 1997
Godkjent spesialist: Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Individualterapi, EMDR sertifiserinf, Fordypning innen kognitiv terapi, Metakognitivterapi 
Postadresse: Volvat Medisinske Senter AS, Avd. Oslo, Pb 5280 Majorstuen, 0303 Oslo
Besøksadr: Volvat Medisinske Senter AS, Borgenveien 2 A, 0370 Oslo
Telefon: 22 95 76 21
Webside:    www.volvat.no   
E-post: amy.elizabeth.sexton@volvat.no

Navn: Rune Skretting
HPR/ID-nummer: 7287496
Godkjent psykolog år: 2009
Tilbyr type psykologtjenester: Psykoterapi med voksne
Post- og besøksadresse: Pilestredet Park 7, 0176 Oslo
Telefon: 940 32 902
Webside:  www.psykologruneskretting.no  
E-post: post@psykologruneskretting.no

Navn: Wenche Sortebogen
HPR/ID-nummer: 6097820
Godkjent psykolog år: 1987
Tilbyr type psykologtjenester: Psykoterapi og intensiv psykoterapi ungdom, voksne og par. Hypnoterapi
Post- og besøksadresse: Odins gate 27, 0266 Oslo
Telefon: 2244 8440
Webside:    www.sortebogen.no   
E-post: Wenche.sortebogen@getmail.no

Navn: Anne-Marie Stubberud-Lomsdalen
HPR/ID-nummer: 7872720
Godkjent psykolog: 2012
Tilbyr type psykologtjenester: Kognitiv terapi/ kognitiv adferdsterapi, individualterapi for unge og voksne med lettere og moderate psykiske lidelser. Mye erfaring innen angst, depresjon, utbrenthet, spiseforstyrrelser og relasjonelle vansker, samt selvbildeproblematikk.
Post- og besøksadresse: Solligata 2, 0254 Oslo
Telefon: 952 36 867
Webside:  https://www.annemarielomsdalen.com
E-post: anne-mariestub@hotmail.com

Navn: Anna M. Szulc
HPR-nummer: 8594848
Godkjent psykolog år: 2001
Godkjent spesialist: Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi. 
Tilbyr type tjenester: Korttids- og langtidspsykoterapi  med barn, ungdom og voksne, familiesamtaler, gruppepsykoterapi, forelderveiledning, psykoterapiveiledning og veiledning av helsepersonell. Undervisningsoppdrag.
Post- og besøksadresse: Bygdøy Allé 21, 0262 Oslo.
Telefon: 917 92 543
Webside:   annaszulc.no   
E-post: psykolog@annaszulc.no

Navn: Siri Sørlie
HPR-nummer: 6212603
Godkjent psykolog år: 2013. 
Tilbyr type psykologtjenester: Samtaleterapi for voksne med ulike typer psykiske vansker og lidelser, livskriser, sorg og andre problemstillinger. Kognitiv terapi og eksistensiell terapi.
Post- og besøksadresse: Majorstuhuset, Kirkeveien 64A, 0364 Oslo
Webside:    www.privat-psykolog.no   
Epost:  siri.sorlie@privat-psykolog.no
Mobil: 90215743

Navn: Astrid Thierbach
HPR/ID-nummer: 8119317
Godkjent psykolog: 1995 (og godkjent sykepleier)
Godkjent spesialitet:
- Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi
- Klinisk psykologi med intensiv psykoterapi
Tilbyr type  psykologtjenester: Psykoterapi. Karakteranalyse. Rådgivning. Har trygderefusjon, ikke kommunal driftsavtale. Godkjent spesialist i karakteranalytisk psykoterapi, veileder og læreanalytiker/Norsk Karakteranalytisk Institutt (NKI)
Postadresse: Elmholt allé 11, 0275 Oslo
Besøksadresse: Meltzers gate 4, 0257 Oslo
Telefon: 901 50 912
E-post: aekth@online.no  /  thierbac@online.no

Navn: Jørn Martin Unneland
HPR/ID-nummer: 9273441
Godkjent psykolog år: 2005
Tilbyr type psykologtjenester: Individualterapi og gruppeterapi
Postadresse: Pb 1549 Vika, 0117 Oslo
Besøksadresse: Klingenberggata 7 B
Telefon: 908 14 501
Webside:    www.psykolog.as   
E-post: jmu@psykolog.as

Navn: Kristin Vedeler
HPR/ID-nummer: 8216657
Godkjent psykolog år: 1999
Tilbyr type psykologtjenester: Individualterapi (for voksne og ungdom), parterapi, coaching, foredrag og veiledning
Post- og besøksadresse: Møllers vei 19, 1363 Høvik
Telefon: 91702179
E-post: kvedeler@online.no

Navn: Stine Vogt
HPR/ID-nummer: 8154899
Godkjent psykolog år: 1997
Tilbyr type psykologtjenester: Fleksibel samtaleterapi for enkeltpersoner og par. Kontorbesøk eller skype. 
Postadresse: Ormrudveien 72, 1410 Kolbotn
Telefon: 922 07 736
Webside:    www.stinevogt.com   
E-post: Stine.Vogt@gmail.com

Navn: Torunn Østerbø
Hprnr: 8216584
Godkjent psykolog år: 1998
Godkjent spesialitet: Spesialist i klinisk psykologi
Tilbyr type psykologtjenester: Individualterapi for ungdom og voksne.
Kognitiv terapi/kognitiv atferdsterapi. Lettere til moderate psykiske
helseproblemer. Utredning og behandling av søvnvansker.
Postadresse: Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo
Besøksadresse: Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo (bak rådhuset).
Telefon: 46 16 26 05
Web:    www.psykologsentrum.no   
E-post: post@psykologsentrum.no

Navn: Tom Henning Øvrebø
HPR/ID-nummer:  8216649
Godkjent psykolog år: 1999
Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde: Arbeids- og organiasjonspsykologi 
Tilbyr type psykologtjenester: Terapi, veiledning, undervisning og foredrag
Postadresse: Pb 6628, St. Olavs plass, 0129 Oslo
Besøksadresse: Pilestredet Park 7 A
Telefon: 922 97 048 
Webside:   jobbmestring.no   
E-post:  tomhenning@psykologene.org

Navn: Helene Paus Aasen
HPR/ID-nummer: 9843108
Godkjent psykolog år: 2008
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning avhengighetslidelser.
Tilbyr type psykologtjenester: Samtaleterapi, intensiv psykoterapi og psykoanalyse. Holder undervisning, foredrag og kurs
Postadresse: Underhaugsveien 20, 1358 Jar
Besøksadresse: Valkyriegaten 15 A, 0366 Oslo
Telefon: 906 60 338 
Webside:   www.psykologkontakt.no   
E-post:  helene@psykologkontakt.no

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.