Mandag 12. november, Oslo

Barnelovsdag: Sakkyndighet i barnelovssaker

Kurset ser nærmere på det «tradisjonelle» sakkyndighetsarbeidet i barnelovsakene, utredningene etter barnelovens § 61, 1. ledd nr. 3. Vi starter teoretisk med grunnleggende rammeverk og premisser, og ser deretter på utredningsformen fra advokat-, dommer- og psykologperspektiv, med formål å formulere hensiktsmessige og forsvarlige tilnærminger til dette innslaget i prosessen. Tre hele timer settes så av til oppdatering innen relevant psykologfaglig kunnskap med betydning for disse sakene.
For ytterligere informasjon trykk på lenken under:
http://www.juskurs.no/id/31?kursnr=2012262&aar=2012&a=cource

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.