Årsmøte 2014

Årsmøtet for 2014 ble arrangert på Gamletorvet Gjestgiveri i Gjøvik den 4. februar 2015. 30 medlemmer deltok på møtet. 

Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling. Innkallingen ble godkjent uten innsigelser 

Sak 2: Godkjenning av årsrapport. Årsrapporten for 2014 ble gjennomgått og godkjent uten innsigelser. 

Sak 3: Regnskap og budsjett. Regnskapet for 2014 ble gjennomgått og godkjent uten innsigelser. Budsjettet for 2015 ble vedtatt uten innsigelser. En forutsetning for årets budsjett er at lokallaget får den støtten som det er søkt om. Dersom støtten blir mindre, gir årsmøtet styret fullmakt til å justere ned budsjettpostene tilsvarende. Styret ble fritatt for ansvar. 

Sak 4. Valg. Styret for 2014 takket av. Dette gjaldt spesielt Henrik Wille Mathiassen, som gikk ut av styret. Årsmøtet takket også Gro Fodstad Eng, som gikk av som leder.

Marthe Nordberg Øibakken ble valgt inn som ny styreleder. Endre Berger, Eivind Mølmen, Jo Clausen, Merete Schüller og Iver Sørlie Røhr ble gjenvalgt. Rebecca Ljungholm ble valgt inn som nytt medlem av året. Gro Fodstad Eng var ikke på valg.

Sak 5. Eventuelt. Ingen saker ble tatt opp 

Etter at årsmøtet var gjennomført ble det arrangert middag. Vi hadde også besøk av Norsk psykologforening sin nye fagsjef, Andreas Høstmælingen, som hadde et innlegg om «Fag og profesjon – utvikling og utfordringer».

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.