Hva er et lokallag?

Norge som rød siluett

Psykologforeningens lokale organisasjonsledd utgjør selve bærebjelken foreningen står på. 

Politikk

Lokalavdelingen har en nøkkelrolle i arbeidet for å gjøre Psykologforeningen til en aktiv samfunnsaktør. Lokalavdelingen er kanalen til foreningens øverste besluttende organ – landsmøtet – som avholdes hvert tredje år. Lokalavdelingene velger delegater til landsmøtet og utreder og forbereder saker som skal behandles der. Gjennom lokalavdelingen kan medlemmene få en hånd på rattet i utformingen av Psykologforeningens politikk, blant annet gjennom lokale møter og diskusjoner.

Mellom landsmøtene skal lokallagene sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret.

Lokale ambassadører

Lokalavdelingene er lokale ambassadører for Psykologforeningens politikk. De er i posisjon til å pleie kontakt med lokale folkevalgte, drive opinionspåvirkning, medvirke til presseoppslag og avisinnlegg som «oversetter» saker som foreningen brenner for, til en lokal kontekst.

Tillitsvalgtarbeid

Lokalavdelingene en viktig rolle å spille i arbeidet for å bidra til gode arbeids- og lønnsvilkår for medlemmene. 

De skal være behjelpelig med å få på plass et tillitsvalgtapparat på alle psykologarbeidsplasser og bistår i lønnsforhandlinger gjennom arbeid i lokale forhandlingsutvalg. Noen steder vil det være naturlig at flere lokalavdelinger samarbeider innenfor tariffområder.

Kollegastøtte

Lokalavdelingene organiserer Psykologforeningens kollegastøtter Kollegastøtten skal være en partner – en psykolog - som du kan diskutere med om hva du bør gjøre hvis du havner i en vanskelig situasjon. 

Sosial og faglig møteplass

Lokalavdelingene er en viktig sosial møteplass for Psykologforeningens medlemmer. Gjennom regelmessig møtevirksomhet kan det skapes grunnlag for gode faglige og politiske diskusjoner og profesjonstilhørighet.

Takk for at du engasjerer deg i vårt lokale arbeid. Lykke til med arbeidet!

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.