2.styremøte NPFF

Til stede: Mihkkal Oskal, Mai Sharoni, Siri Eliassen, Christina Grønnum Øien, Dagmar Steffan (referent)

 

Conni Malen Karlsmo har meldt frafall

 

 

  1. Lars Robert Helander og Tina Pulk har meldt sin interesse om å delta i NPFs miljøutvalg. DS har kontaktet NPF. Kandidater kan nevnes direkte til Sentralstyret, mail til president. Vi undersøker i e-post hva som er formelt nødvendig for at vi kan melde dem. Begge behersker samisk, noe som styret vil fremheve. NPF Finnmark støtter Alf Martin Eriksens kandidatur for å fortsette i sentralstyret i den rollen han kan tenke seg.
  2. Henvendelse fra Ingvild Trøite, kommunepsykolog, som ba styret om NPF Finnmark vil dekke for lunsj under kommunepsykologers møte i Tromsø 23-25.11 for kommunepsykologer fra Finnmark (epost mottatt 02.09.22). To dager i november avholdes «Nettverkssamling for Nord-Norge» i Tromsø, der flere av dem skal delta. De har avtalt å møtes en dag før for å ha eget møte i Finnmarksnettverket. Styret ønsker å støtte dette innenfor en rimelig ramme (maks 350 NOK per deltager fra Finnmark, under forutsetning av medlemskap i NPF Finnmark).
  3. Støtte for og samarbeid med kommunepsykologer i Finnmark Et punkt som har stått lenge på planen. Siri, som også er kommunepsykolog beskriver mulige behov fra hennes perspektiv. Her nevner hun behov for å ha en kontaktperson for potensielle nye kommunepsykologer i Finnmark. Hvor kan man henvende seg, opplysninger om nettverk ...

Foreslåtte tiltak:

                                                    i.     En kontaktperson i styret (NPFF). Siri foreslår at hun kan se for seg å påta seg denne oppgaven, hun drøfter med kommunepsykologers nettverk

                                                   ii.     henvendelse til NPF slik at lokale kommunepsykolognettverk nevnes

                                                  iii.     NPF Finnmark kan opprette egen infoside under vårt domene på NPFs sider, Siri tar opp med kommunepsykologer om ønskelig, i så fall hvilket innhold¨

                                                  iv.     Kanskje en kontaktperson (kommunepsykolog, som har vært en stund i stillingen) som eventuelt nye kan henvende seg til

                                                   v.     Et tema under NPFFs årsmøte: psykologer i kommunen og spesialisthelsetjenesten: Hvordan kan vi samarbeide, hva er våre erfaringer og forventninger

                                                  vi.     Arrangere nettverksmøte for kommunepsykologer i forkant av årsmøte, noe man kunne ha søkt midler til fra Statsforvalter og som også NPFF er villig til å støtte.

                                                vii.     Det faller naturlig at psykologer som er ansatt i Fylkeskommunen er del av dette.

 4.Behov og ønske om at kurs kan gjennomføres i Finnmark. Vi rakk ikke å jobbe med dette før sommeren og drøfter saken på nytt. Slik som situasjonen er i dag, faller det naturlig å engasjere seg for spesialiseringskurs i Tromsø og vedlikeholdskurs i Finnmark, fordi sistnevnte favner bredere og er spesialitetsovergripende. Hensikten med spesialiseringskurs er også å møte tilstrekkelig antall andre psykologer som man kan diskutere faglig med. Per d.d. vil det bety at det mest sannsynlig ikke er nok potensielle deltager til spesialiseringskurs i Finnmark. Siri er del av spesialistutvalget for klinisk psykologi, voksne og informerer at de ulike utvalg vil jobbe med å se over spesialiseringskurs etter landsmøte, med tanke på innhold og relevans. Det kan hende at flere av våre medlemmer i NPFF er medlem i fagutvalg, uten at vi har oversikt over dette. Vi kommer derfor til å spørre. Dette kan gi muligheter for påvirkning.

En annen sak er at Finnmark i seg selv er et sted der mye kompetanse finnes ang. kultur, suicidvurdering og forebygging, slik at vi vil rette spørsmålet til NPF hva som skal til for at Finnmark blir et relevant kurssted for psykologer fra hele landet. Spesielt endring i loven om psykologutdanningen, hvor kunnskap om samisk språk og kultur har blitt en del av, gjør det hensiktsmessig å forlengere dette inn i spesialistutdanningen, ved at urfolksperspektiv er noe mer enn minoritetsperspektiv, som man i dag prøver å få dekket gjennom undervisning om kultur i det nåværende spesialistløpet.

 

5. kommende landsmøte NPF, i Sandefjord 23.-25.11.22

  1. NPF Finnmark har meldt inn en sak som handler om å synliggjøre urfolksperspektiv i NPF (se mail om saken fra i vår og referat fra årsmøte 2022).
  2. Delegater: Styrets forslag til valgkomitéen: Dagmar, Mai, Connie eller Christina
  3. Landsmøtesakene offentliggjøres 28.09. Viktig at styret ser over papirer i lag og drøfter innspill, som har frist den 24.10.22 (Frist for å fremme både vedtaksforslag til LM-saker og å melde delegater
  4. Vi drøfter økonomi og permisjonsordning for delegater som deltar. Permisjon med lønn er en del av Hovedavtalen med FSH, mest sannsynlig har delegat ansatt i TFFK lignende ordning, slik at vi har mulighet å søke om permisjon med lønn. Det vil lønne seg at vi ordner billetter tidlig og forsikrer oss at NPF dekker overnatting dagen før landsmøte ved at vi ellers ikke rekker å være der tidlig på dagen.

 

                          

 

Neste styremøte fredag 14.10.22 14-15:30  (Zoom)

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.