1.styremøte mai 22

1.Styremøtet NPF Finnmark

27.mai 2022 kl 11 (digitalt)

Til stede: Mihkkal Oskal, Mai Sharoni, Connie Karlsmo, Christina Grønnum Øien, Dagmar Steffan (referent)

 

 

 1. Behov og ønske at kurs kan gjennomføres i Finnmark. Mihkkal tar opp innspill fått fra kollegaer som ønsker kursaktivitet i Finnmark. Dette kan være ulike alternativer
  1. NPF Finnmark som arrangerer vedlikeholdskurs
  2. NPF Finnmark som prøver å legge spesialiseringskurs til Finnmark i samarbeid med NPF. Dette krever at vi innhenter innspill fra medlemmer og behov, fremlegger dette for NPF og ser på løsninger i saken. Forutsetter et visst antall deltagere, slik at NPF kanskje går med på det. Det må vi undersøke.
  3. Slutte seg til kurs som allerede går: Utfordringen for kurs som Finnmarkssykehuset eller Helse Nord arrangerer er, at NPF ofte godkjenner dem som spesialiseringskurs, kun om de er forbeholdt leger/psykologer, noe som sjeldent er tilfelle. Blir til vanlig godkjent som vedlikeholdsaktivitet

 

Vi enes om å sende en e post til medlemmer, fortrinnsvis psykologer i spesialisering for å kartlegge ønsker og behov for å ta det videre til NPF.

 

 1. Kort evaluering av årsmøte (innhold, deltagelse, sted mm) / Hva burde vi tenke på ift kommende årsmøte?
  1. Positivt å ha hatt med studenter
  2. Vi må planlegge bedre tid til tekniske forberedelser og oppkobling. Selv om vi var der kl 12, så fikk vi tilgangen til møterommet kun kl 13, noe som medførte utsatt start.
  3. Vi må huske å kjøpe mikrofoner innen kontorutgifter, som vi har budsjettert, slik at lyd er bedre også bak i moterømmet
  4. Samlet sett veldig positivt
  5. Dessverre hadde flere deltagere dobbelbooking eller andre forpliktelser, slik at de ikke kunne delta, var nødt å trekke seg

 

 1. innsending av dokumentasjon til NPF etter årsmøte (referat, regnskap, budsjett) og oppdatering av vår hjemmeside i NPF (bilder, kontaktmail av styret og kollegastøtte)

styrets medlemmer sender bilde og relevant mailadresse som kan legges ut på NPF Finnmarks side., slik at vi oppdaterer den

 

 1. Hva kan styre tenke seg å jobbe med? Gjenstående planer fra i fjor har vært
  1. Tettere samarbeid med kommunepsykologer – vi fortsetter på tanken, prøver å få det til i høst
  2. Arrangere noe faglig i form av nettverk eller en webinar (se punkt 2)
  3. Lansdmøtet selvfølgelig

 

 1. kommende landsmøte

viktige datoer

                                     i.     (ledermøte 7/8 juni Sandefjord – ingen av styret har mulighet til å delta. Dette er dessverre kun fysisk møte

                                    ii.     Frist for å melde inn saker (august) – saken er meldt inn fra oss

                                   iii.     Delegater: prinsipielt er det valgdelegasjonens mandat, men styret kan gjerne foreslå. Tidligere er det styremedlemmer som har brukt å dra. Mulig å åpne opp for andre medlemmer i NPF Finnmark også

Styrets forslag til valgkomitéen: Dagmar, Mai, Connie eller Christina

 

                           iv.  frist for å melde inn kandidater (antagelig 12.10. Kari Frank fra NPF bekrefter dette

senere). Sigmund Elgarøy fortsetter ikke i klimautvalget, slik at NPF Finnmark vil reklamere for kandidater til dette vervet blant våre medlemmer. Alf Martin Eriksen er med som første vara i SST, litt usikker om vi må fornye forslag med ham som kandidat, slik at han kan fortsette, om han selv ønsker dette. Dagmar sender e post til ham og spør

 

 

 

 

Neste styremøte 23.setember kl 12 (Zoom)

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.