Referat 2.styremøte, 08.06.21

2.styremøte NPFF, 08.06.21

Over Teams

Til stede: Mai Sharoni, Anna Melkeråen, Dagmar Steffan (referent)
Pga nettutfordringer med e-posten til Dagmar blir det klart tidlig i møte at ikke alle har mottatt invitasjonen til møte. Vi prøver å hente inn Trygve Kristiansen, noe som beklageligvis ikke lar seg gjøre.

Vi tar opp følgende saker

1. Kontakt med NPF sentralstyret

a. Håkon Skard (president NPF) bekrefter at Lars Asle Einarsen trekker seg fra vervet som medlem i Sentralstyret. Konsekvensen blir at Jacob Støre- Valen rykker inn som fast medlem av SST, mens Alf Martin Eriksen blir møtende vara. Denne endringen vil bli formelt vedtatt på neste møte i SST 16.09.21.

b. Orienteringsmøte for lokallagsleder onsdag 23.06.21 kl 13:30-16:30. Dagmar deltar, men har ikke mottatt dagsorden. Litt uklart om det blir muligheter for eventuelle spørsmål. Noe som kan være relevant å ta opp er at det ikke er delt ut hjemler for privatpraktiserende i Finnmark og kommunepsykologers situasjon. For eksempel er det et spørsmål hvilken støtte kommunepsykologer kan få til debriefing av vanskelige situasjoner de kan stå i i sin arbeidshverdag.

c. NPF har bedt om at én av oss blir webansvarlig. Dagmar har meldt seg opp. Det betyr at referater fra styremøter og dokumentasjon fra og til årsmøte vil kunne legges ut for medlemmer på NPFs side under Finnmark lokallag. Vi tenker det er viktig å beholde også utsending av referater over e-post, dette fordi man nok ikke er inn jevnlig i NPFs hjemmeside under Finnmark lokallag. I denne konteksten diskuterer vi også hvordan man legger ut eventuelle stillingsannonser som blir sendt til NPFFs styret, hvor vi tenker at Facebook siden kan være greit. Mottatt en slik annonse fra privat stitfelse Betania i mai, som legges ut på denne måten.

2. Landsmøtet i 2022

Vi bør starte tankeprosesser rundt dette fra kommende høst av med tanke på å foreslå eventuelle satsningsområder til neste perioder eller saker å melde inn. Vi setter det opp som fast punkt til styremøter fra høste av.

3. Kollegastøtteordning

Etter årsmøte vil styre prøve å rekruttere en tredje kollega til kollegastøtten (nå er det Sigmund Elgarøy og Snefrid Møllersen). Vi leter etter en psykolog som står nyutdannete nærmere i alder/erfaringsbakgrunn. Vi legger ut info om dette på Facebooksiden og vil rekruttere mer aktivt fra høsten av.

4. Kommunepsykologers nettverk

 Mai har mottatt en invitasjon til et nasjonalt møte. Styret vil invitere leder for kommunepsykolognettverk i Finnmark til et neste styremøte med tanke på å høre om situasjonen, hva styret eventuell kan bidra med. En mulighet hadde vært å arrangere Webinar som fokuserer på et tema som har betydning spesielt for kommunepsykologer

5. Aktivitetsfremmende tiltak

NPFF disponerer midler som er tenkt til faglige samlinger generelt (fagnettverk nevropsykologi, tidligere foreslått webinar med Willy Tore Mørch for eksempel). Vi plukker opp tråden for å få noe til denne høsten

Neste møte foreslått til torsdag 2.september 21 kl 13:30. Vi sjekker med Trygve for å være sikker på at det passer.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.