Referat 1.styremøte 16.04.21

Referat 1.styremøtet NPF Finnmark, periode 21-22

Fredag 16.04.21 kl 10:45-11-45

Sted: Digital over Zoom

 

Til stede: Trygve Kristiansen, Mai Sharoni, Anna Melkeråen, Dagmar Steffan (referent)

1.Presentasjonsrunde
  • Trygve Kristiansen jobber på ATV Alta, som tjener hele Finnmark. Har flyttet til Alta i forbindelse med jobben og er nyutdannet
  • Mai Sharoni jobber i Hammerfest på VGS 50% og på Barnehabilitering Finnmarkssykehuset 50%
  • Anna Melkeråen, psykologspesialist som jobber på Psykisk helsevern og rus, Sámi klinihkka/SANKS i Karasjok, har vært med i styret NPFF over lengre tid og andre år som nestleder
  • Dagmar Steffan, psykologspesialist i 50% i Habiliteringstjenesten for voksne, Finnmarkssykehuset og 50% stipendiatstilling i FSH, vært med i styret NPF over flere år og leder siden 2020.
2. Gjennomgang av årsmøtet og saker som sto åpne

               Kollegastøtteordning: Det ble fremmet behov å rekruttere en tredje kollega som kollegastøtte. Imidlertid har det vært uklart om punktet er rett gjengitt i referatet, noe som Dagmar følger opp ved å gå tilbake til de som meldte seg til ordet. Vi drøfter mulige alternativer for å synliggjøre ordningen. Å ha den med i referater er ikke sikkert, at den når alle. Mer effektiv å sende e post om dette, eventuell jobbe med nyhetsbrev og ta info om kollegastøtteordning med. Fint å legge ved bilder av hvem som er i verv.

3. Informasjonsflyt, eventuelt webansvarlig og faglige events

Trygve tar opp hvordan det kan føles å starte yrkeskarriere i Finnmark, når man ikke kjenner NPFF og psykologer. Hvordan kan NPFF jobbe for å nå ut til nye medlemmer og inkludere dem? Hvilke kanaler har vi og hva skjer i NPF Finnmark? Det finnes en facebookgruppe som heter Norsk psykologforening i Finnmark, som er viktig at vi informerer om også, selv om det ikke er så mye aktivitet. Det kan skje i form av en link mot slutten av felles mailer vi sender ut.

Webansvarlig hadde vært nyttig at vi drøfter i påfølgende møter, noe som flere lokallag har og som legger ut f.eks. relevante dokumenter på NPFs sider under lokallag. Det er en mulighet å definere en slik rolle og hva det kan innebære som f.eks. nyhetsbrev, eventuelt følge opp og oppdatere facebooksiden. Vi rekker ikke å drøfte det videre pga tidsmangel, kommer tilbake til det.

Med tanke på å skape arenaer for både nye og gamle medlemmer plukker vi opp tanken med fagseminarer, Webinarer.

4.Kassererverv

Har vært vakant. De enkelte styremedlemmers arbeidssituasjon, tidligere engasjement i foreninger og andre roller gjør det utfordrende å frigjøre kapasitet til dette. Imidlertid tenker styret at vi løser det slik at Trygve blir kasserer (med back up fra hele styret) fram til høsten og at Mai overtar fra september fram til februar/neste årsmøte (med back up fra hele styret).

5. Visjoner
  • Bli mer synlig
  • Bidra til et pulserende liv i foreningen i Finnmark, under og etter korona
  • Kontaktpunkter for kollegaer i tillegg til årsmøte (fagseminarer, andre sammenkomster)
  • Støtte den Samiske psykologforeningen i oppstartsfasen

 

6 Innlegg fra Jan Ivar Ernø, nestleder valgkomite NPF

Han tar opp viktigheten og påvirkningsmuligheter som lokallag har å kunne foreslå kandidater til sentralstyret og til utvalg (fagetisk utvalg, ankeutvalg). Selve valget er under landsmøtet, men det er viktig å ha en strategi til dette ved at lokallag kan ha ulike synspunkter over hva som er viktige temaer, hva som er satsningsområder og hvilke potensielle kandidater oppfattes som dyktig å støtte dem. Viktig med geografisk representasjon. NPF har utvidet digitale kanaler i kontekst av koronapandemien, slik at geografisk avstand ikke er en lik utfordring som før. Det kan allikevel ha en viss betydning i Sentralstyret hvor lang reisevei til Sentralstyremøter det er og hyppigheten av behov for fysisk tilstedeværelse. For tiden har både Alf Martin Eriksen og Siri Eliassen et verv i NPF.

 

Neste møte: Digitalt, vi avtaler møte over mail.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.