Tor Erik Nysæter

Psykolog Tor Erik Nysæter disputerte fredag 2. november 2012 for PhD-graden ved NTNU i Trondheim med en studie om effekten av psykoterapi for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. 

Nysæter er ansatt ved akuttenhet ved psykiatrisk sykehusavdeling i Arendal, for tiden i sidepraksis ved Poliklinikken, ABUP Arendal.

Utdrag fra sammendrag: "Avhandlingen viser at det går an å behandle personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse ved vanlige distriktspsykiatriske sentra, og at poliklinisk psykoterapi gir lovende resultater. Hovedfunn i denne studien var at 66 % av pasientene fullførte behandlingen og hadde en høy grad av forbedring etter ett til tre år med psykoterapi.

Bedringen vedvarte også etter at behandlingen var avsluttet. Psykoterapi fremstår dessuten å ha en generell effekt på andre samtidig tilstedeværende psykiske lidelser, men hvor enkelte spesifikke psykiske lidelser bør behandles parallelt med EUP for å sikre optimalt utbytte av behandlingen. Videre viser avhandlingen at skjematerapi, som er en ny behandlingsmodell skreddersydd for denne pasientgruppen, også oppnår lovende resultater. Pasientene rapporterte dessuten at skjematerapi virket forståelig, appellerende og lett å benytte seg av gjennom behandlingsforløpet.

Nysæters avhandling viser til at skjematerapi og andre skreddersydde behandlinger for EUP rapporterer om gode resultater innenfor en kortere tidsramme sammenlignet med ordinær poliklinisk behandling, og hvor pasientene i større grad fullfører behandlingen dersom de får tilbud om skreddersydde behandlingsmodeller.  

Alt i alt viser Nysæters avhandling at personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse har godt utbytte av psykoterapi, men at innføring av nyere skreddersydde behandlingsmodeller kan styrke det ordinære polikliniske behandlingstilbudet for denne pasientgruppen."

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.