Gro Løhaugen

Gro Løhaugen disputerte 09.12.11 i Auditoriet på sykehuset i Arendal. Tittelen på arbeidet er Born preterm with very low birth weight - never ending cognitive consequences?

Utdrag fra sammendrag: "Hvert år blir ca 1% av alle barn født for tidlig med en fødselsvekt under 1500 gram (VLBW: very low birth weight). Disse barna har økt risiko for motoriske, kognitive og emosjonelle vansker, og vanskene er størst hos dem som er født tidligst og med lavest vekt."... "Resultater fra kognitiv kartlegging (IQ) ble sammenholdt med bildediagnostiske funn på magnetisk resonans (MRI) av hjernen med vekt på hvit nervefibersubstans og hjernebarkoverflate.

Det ble foretatt nevropsykologiske undersøkelser av oppmerksomhet/ eksekutive funksjoner, språk, visuell-motorisk funksjon og hukommelse. Vi ønsket også å undersøke hvorvidt en databasert intervensjonsmetode (arbeidsminnetrening) opprinnelig laget for barn med ADHD, kunne ha effekt også hos barn født svært prematurt med ekstremt lav fødselsvekt (ELBW - fødselsvekt < 1000g)."... "Studiet indikerer at konsekvensene av å være født for tidlig med svært lav fødselsvekt vedvarer inn i voksen alder, og at den økte forekomsten av kognitive vansker har sammenheng med dårligere organisering av nervefibersubstansen i hjernen og med endringer i hjernens overflate.

Det er derfor viktig å oppdage disse vanskene så tidlig som mulig, slik at barna kan få adekvat hjelp og et tilpasset skoletilbud. Intervensjonsstudien gir grunnlag for optimisme og for å gå videre med studier som fokuserer på intensiv trening av kognitive funksjoner for å se om dette kan redusere forekomsten av oppmerksomhetsvansker og lærevansker."

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.