Strandseminaret 2013

Affektregulering og affektinntoning i psykoterapi

 

NPF Aust-Agder og NPF Vest-Agder inviterte til dagsseminar

fredag 6. september 2013 ved Strand Hotell Fevik

 

Vi fikk besøk av psykiater og psykoanalytikerMartin Svartberg.

 

Presentasjonen på seminaret var todelt; først en lengre diskusjon av begrepet affektregulering og deretter det atskilte, men nært forbundne, begrepet affektinntoning. Begge begreper ble belyst med utgangspunkt i empiriske funn fra studier av mor-spebarn interaksjoner, via poengtering av visse utviklingspsykologiske forhold og endte med en redegjørelse for hvilke implikasjoner dette måtte ha for psykoterapeuters forståelse av og relatering til voksne pasienter. I diskusjonen av affektinntoning, som har blitt mest utførlig beskrevet i mor-barn forholdet, ble det gitt en detaljert definisjon av begrepet slik det kan forstås i terapi med voksne.

 

Martin Svartberg er psykiater og utdannet psykoanalytiker fra Toronto. Han har utdannelse innen og erfaring med dynamisk korttidspsykoterapi, traume-orientert psykoterapi foruten psykoanalyse og psykoanalytisk langtidsterapi. Han har i tillegg drevet forskning på prosesser og effekter av korttidsterapi gjennom mange år og publisert innen disse feltene. Nåværende hovedinteresser omfatter mor-spebarn interaksjon, relasjonelle traumer og dissosiative tilstander, foruten psykoterapi generelt. Han er i fulltids privat praksis i Oslo.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.