Veiledere

Psykologer i Akershus som kan tilby veiledning. Dersom du ønsker oppføring på denne listen, ta kontakt med leder av lokalavdelingen. 

 

Eivind Balsnæs. Godkjenning som psykolog i 1981. Spes. i klinisk psykologi voksne, misbruksproblemer 1989.Tilleggsutdanning i karakteranalytisk vegetoterapi Tlf: 6758158 E-post: eivindbalsnaes@gmail.com

Hege Frostad. Autorisert psykolog 2003. Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi 2009. Har jobberfaring fra familieterapi, barnevern og sengepost. Videreutdanning i DBT.

Telefon: 95848586 E-post: hegefros@hotmail.com

Anne Grete M. Greaker. Autorisert psykolog sommeren 2001. Spesialist i klinisk voksenpsykologi fra februar 2008. Har tatt NPFs veilederutdanning. Telefon: 92233331 E-post: agmg@online.no

Arne Holen. Godkjent psykolog 1999. Spesialist i klinisk nevropsykologi 2004, vedlikehold godkjent til 2015. NPFs veilederutdanning 2010. Har jobbet i PPT, barne og voksenhabiliteringstjenester, fysikalsk medisin og rehabilitering sengepost, BUP. Er nå ansatt i OUS, senter for rus og avhengighet, avd voksen. Veiledning kan søkes godkjent som inntil 40 timer fordypningsveiledning innen klinisk psykologi med fordypning barne og ungdomspsykologi, habilitering eller rus og avhengighet. Søknad sendes av kandidaten til NPF for vurdering. Kan også tilby veiledning til psykologer i fellesprogrammet. Adresse: Fredheimveien 4, 1087 Oslo. Tlf: 922 30 383 E-post: a.holen@online.no Web: www.nevropsykologholen.no Veiledningsadresse: Gaustad, Sognsvannsveien 21, Oslo.

Tonje Lossius Husum. Født 1965, Utdannet ved UiO. Psykologspesialist i klinisk voksen 2001. Karakteranalytiker (kroppsorientert psykoterapeut) 2008. Utdannet ved Forum for karakteranalyse. Også utdannet i systemisk familieterapi og jobber eklektisk, men er grunnleggende kroppsorientert. Har spesielt jobbet med psykiske plager omkring svangerskap, fødsel og barsel, overgrep og traumer, samt innvandrere. Kontor i Asker sentrum, Kirkeveien 230 Telefon: 41280305 E-post: tonje.l.husum@gmail.com

Kristin Evelyn Gladmann Karlsen. Godkjent psykolog høsten 2002.
Godkjent psykologspesialist med fordypning nevropsykologi oktober 2008.
Jobber i nevroteam ved Lillestrøm BUP. E- post: gladmanndame@hotmail.com

Berit Karin Klomsten. Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområdene klinisk voksenpsykologi og klinisk familiepsykologi. Godkjent psykolog i 1989, begge spesialitetene er godkjent i 2008. Privatpraksis i Lillestrøm, kontoradresse Helsebygget, Dampsagveien 4, 2000, Lillestrøm. Tlf. 977 477 23 E-post: berit.k.klomsten@romerikspsykologene.no

Marie-Anne Knudsen. Godkjent psykolog i 1972. Spesialist i 1983. Læreanalytisker/veileder Norsk Karakteranalytisk Institutt. Arbeidet i privatpraksis med trygdekasserefusjon, etterhvert driftstilskudd fra 1984. Noe undervisning, veiledning, læreanalyse til forskjellige faggrupper innenfor helse/sosialsektoren. Har vært med i fylkesnemnda for Oslo/Akershus fra starten. Arbeidet som skolepsykolog, kommunepsykolog, på psykiatrisk poliklinikk, med nevropsykologiske problemstillinger Berg Gård. Opptatt av psykodynamisk teori, tilknytningsteori, kroppspsykologisk teori, nevropsykologisk teori. - Interesserte kan evt gå inn på hjemmesiden: www.langvassheim.no Adresse: Siggerudveien 759,1400 Ski. Tlf. 95057587, 64865870 E-post: marie-anne@langvass.org

Maria Stylianou Korsnes. Ph.D., Professor i klinisk nevropsykologi, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Forskningsleder, Alderpsykiatrisk seksjon, Oslo Universitetsykehus. Godkjenning som psykolog siden 1991, spesialist i klinisk nevropsykologi siden 2005. Tlf:  90023549   E-post:  m.s.korsnes@psykologi.uio.no

Torhild Melgård. Godkjent psykolog 1997. Godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi i 1.1.03. Videreutdanning ved Institutt for aktiv psykoterapi. Har NPs to-årige veilederutdanning. Har arbeidet innen habilitering, familievern og psykisk helsevern for voksne (både døgn og poliklinikk). Har vedtakskompetanse. Arbeider nå i privat praksis med driftstilskudd/refusjonsrett. Mitt sæ¦rlige fordypningsområde er traumepsykologi og traumebehandling. Jeg har arbeidet som konsulent/veileder for RVTS-øst ca en dag per uke, siden våren 2008, og har dermed mye erfaring med veiledning, både individuelt og i grupper. Jeg går nå på videreutdanning i Sensorimotorisk psykoterapi (kroppsorientert traumebehandlingsmetode), i regi av Modum Bad. Adresse: Depotgt. 20, 2000 Lillestrøm Tlf.: 41507649 E-post: post@psykolog-melgaard.no

Vidar Morønning. Familievernkontoret Øvre Romerike. Godkjenning som psykolog i 1984. Spesialist i klinisk psykologi, fordypning barn og ungdom i 1996. Videreutdanning IAP familiepsykologi 1989, IAP barn og ungdom 1993. Tlf:46616483 E-post: vidarmo@c2i.net

Elisabeth Myrstad. Autorisert psykolog i 1986. Godkjent spesialist i klinisk psykologi 1991, sist forlenget i 2007. Jobberfaring: Hovedsaklig fra ungdomspsykiatri, både poliklinisk og inneliggende, men og en del fra voksenpsykiatrisk poliklinikk. Privat praksis fra 2001 der jeg jobber med både ungdommer og voksne. Driver også med en del barnerettslig sakkyndigarbeid. Min faglige orientering er bred, men med en psykodynamisk orientering i bunn. Videreutdanning: 1990-1993 Lekeobservasjon og psykoterapi med barn ved Nic Waals institutt. 1996-1998 2-årig videreutdanning i veiledning i regi av NPF. 2004-2008 2-årig viderutdanning i sakkyndighetsarbeid med barn og familier i regi av NPF og Barne-og Omsorgsdepartemntet. Publikasjoner: Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr. 10.2009: Psykoterapi med Ungdom. Kontaktinformasjon: Romerike Helsebygg, Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm. Mob: 918 20 772.
E-post: elisabeth.myrstad@romerikspsykologene.no
Nettside:  www.romerikspsykologene.no

Anne Nordén. Autorisert psykolog i 1988. Spesialist i klinisk voksenpsykologi fra 1996. Faglig tilnærming: Kognitiv terapi, narrativ, løsningsorienter, kommunikasjonsorientert, systemorientert, interpersonlig samt ericsoniansk hypnose. E-post: anorden@online.no

Inga Lind. Autorisert psykolog i 1989. Spesialistgodkjennelse innenfor barn og unge august 1996. Har arbeidet som privatpraktiserende psykolog siden 1997, med avtale Helse Sør-øst siden 2003. Har i tillegg tatt 6 års kunstterapeutisk utdannelse i Danmark, hvor jeg ble ferdig i 2003. Har fått fornyet min godkjennelse som spesialist til 2013. Kontoradresse: Nordahl Brunsgt 22b, 0166 Oslo. Telefon. 22112600/93464102 E-post: ingalind@start.no

Marianne Løvstad. Godkjenning som psykolog i 2000. Spesialist i klinisk nevropsykologi siden 2006. Tlf: 93 45 20 03 E-post: mar.lovstad@gmail.com

Heidi Pedersen. Psykolog fra 2001. Spesialist i klinisk barn og ungdomspsykologi siden 2013. Har jobbet i PPT, BUP, Hjelper'n i Ski kommune. Privatpraksis med voksne nå. Systemisk - kognitiv teoretisk bakgrunn. Tilbyr veiledning innenfor evidensbaserte behandlingsmetoder. Prosessveiledning og rolleutforming er også sentralt. Kan veilede individuelt og i gruppe. Holder til i Follo. Tlf: 977 36 494. Mail: heidimpe@hotmail.com

Linda Johanne Rolfsen. Autorisert psykolog i 2002. Godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi 2008. Kandidat ved Norsk Psykoanalytisk institutt og på god vei til å bli spesialist i intensiv psykoterapi og psykoanalytiker (planlagt i 2012). Adresse: Jernbanegt 8, 2004 Lillestrøm (f.o.m. 01.12.10 Depotgt 20, 2000 Lillestrøm) Telefon: 63818133 / 94431610 E-post: lindarolfsen@yahoo.no

Inga Skjånes. Spesialist i klinisk nevropsykologi. Godkjent psykolog 1993, godkjent spesialist 2002. Tidligere arbeidserfaring: PPT, kompetansesenter, SSE, BUP. Nåværende arbeidssted: Barnehabilitering Ahus. Kan veilede personer som arbeider med barn og som ønsker veiledning til spesialiteten i klinisk nevropsykologi. Mob: 93217441 E-post: inga.skjanes@ahus.no

Kristin Skogen. Godkjent som psykolog 1990. Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi 1998. Arbeidserfaring: PPT, BUP, familievernkontor. F.o.m. 1997 - Østbytunet behandlingssenter (Lørenskog) - vært avdelingspsykolog til døgnbehandling av barn, arbeidet med familie- og nettverk, er i dag med å starte opp døgnbehandling av familier. Har toårig nordnorsk familieterapiutdanning (1993). Utdannet Marte Meo terapeut (2003) og supervisor. Har NPFs toårige veilederutdanning (2008). Kan lite om testing. Mob: 41423800. E-post: kristin_skogen@yahoo.no

Bettina Sunde. Psykolog siden 1996, utdannet ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde rus og avhengighet NPF juli 2005, og videreutdanning fra IAP voksenprogrammet 1996-1998. Deltok på NPF's veilederprogram 2006-2008. Har bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern, både fra institusjon og poliklinisk arbeid. Har lang erfaring fra arbeid i kommune. Har en eklektisk tilnærming avhengig av problematikk, men arbeider primært korttid- og løsningsorientert. Er også programleder for Fellesprogrammet til NPF. Tilbyr terapi, rådgivning, konsultasjon, veiledning og undervisningsoppdrag. Jobber med barn og voksne. Veiledning til andre psykologer og studenter. Holder til i Asker. Mob: 91728868.
E-post:  Bsunde@hotmail.com  
Hjemmeside:  www.psykologteamet.no
Facebook:  www.facebook.com/Psykologteamet  

Inger-Johanne Sveum. Godkjent spesialist i klinisk psykologi i 1990, senere også spesialist i Barne- og Ungdomspsykologi. Har NPF's veilederkurs. Har siden 1993 hatt mange psykologer i veiledning (psykologer i videreutdanningsstillinger og kommunepsykologer). Har jobbet på Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og undervist ved RBUP i noen år på videreutdanningsseminar i fordypning barne-og ungdomspsykologi. Faglig forankring er innen Psykodynamisk retning, med vekt på tidlig tilknytningsteori og objektrelasjonspsykologi, men også korttidsterapier i mer kognitiv retning samt eksponeringsterapi for ulike former for angst-og tvangsproblematikk. Har 100% driftstilskudd fra Helse Sør-Øst,med hovedmålgruppe barn og ungdom under 18 år og unge voksne. Adresse: Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm. Mob: 92898001. E-post: inger-johanne.sveum@romerikspsykologene.no

Wenche Syversen. Spesialist i klinisk voksenpsykologi samt klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jeg er psykologspesialist med privatpraksis i Ski og har avtalehjemmel der. Jeg har lang praksis med veiledning av psykologer til spesialitetene både barn og voksen. Har dobbeltspesialiteten. Liker veldig godt veiledningsoppdrag og de må foregå på mitt kontor i Ski sentrum. Adresse: Idrettsveien 3, 1400 Ski. Mob: 45425944. E-post: w-syvers@online.no

Charlotte M. Teigset. Spes. i klinisk voksenpsykologi, godkjent psykolog i 1998, spesialist i 2006. Veileder spesielt innenfor psykisk helsevern og rus, men har også erfaring fra PPT og barnevern. Adresse: Kirkevn. 64a, 0364 Oslo.
Mob: 40288443 E-post: cteigset@hotmail.com

Henrik Riekeles Vik. Psykolog siden 2003. Spesialist i klinisk psykologi siden 2009. Videreutdanning i kognitiv terapi. Godkjent veileder i kognitiv terapi. Veileder individuelt og i grupper. Holder til i Oslo. Tlf. 408 45 848. Mail: henrik@psykologvik.no .

Johnny Wærp. Autorisert psykolog siden 1985. Spesialist i Klinisk Voksenpsykologi siden 2000. Veilederutdanning i regi av Psykologforeningen 2007-2009. Omfattende erfaring med voksne klienter med problemer innen vold overgrep og annen grense krenkende adferd. Lang erfaring i lukkede institusjoner slik som fengsel og sikkerhetsenheter innen psykisk helsevern for voksne. Privatpraksis i lokaler ved Furukollen Psykiatriske Senter ved Årnes. Veiledererfaring med psykologistudenter ved bl.a. Universitetet i Oslo, spesialistkandidater og lisenspsykologer. Medlem av følgende foreninger: Norsk Psykolog Forening (NPF), Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP), Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NKSF). Ta kontakt gjennom veilederens hjemmeside:  https://www.psykolog-johnny-waerp.com/

Liv Ingrid Østgård. Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2000. Klinisk utdanning i behandling og forebygging ved spiseforstyrrelser 1999. Norsk psykologforenings 2-årige veilederprogram 2004. Godkjent spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde intensiv psykoterapi 2005. Psykoanalytiker, Norsk psykoanalytisk institutt 2006. Utdanning i rettspsykologi. Jobber Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helsesregion øst og Helseregion Sør. Kontoradresse: Kristian Augusts gate 13, Oslo. Mob: 47343234. E-post: livioe@online.no

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.