Sist revidert september 2008.

Retningslinjer for kollegastøttegruppa

 

Kollegastøttegruppen i Akershus lokalavdeling

Gruppens arbeid og retningslinjer ble etablert som en forsøksordning for 1993, og tilbudet ble lansert i medlemsbulletinen Canapé nr. 1 1993. Tilbudet ble vedtatt som fast ordning på styremøte 21.04.1994. Den ble startet opp under betegnelsen Seniorkollegagruppen, og skiftet navn til Kollegastøttegruppen 7. september 2005. Siste revisjon av retningslinjene ble foretatt 04.09.2008.

De sentrale retningslinjene for Kollegastøtteordningen kan du lese mer om her .

 

1. MÅLSETTING

Kollegastøttegruppa er et tilbud til medlemmer av Akershus lokalavdeling av Norsk Psykologforening. Gruppen har som oppgave å bistå medlemmene med veiledning og rådgivning i fagetiske spørsmål og dilemmaer. I tillegg har den til oppgave å bistå og støtte kolleger som er i en vanskelig situasjon i kraft av sin profesjon eller sitt arbeide.

2. TILGANG

Kollegastøttegruppen er et tilbud til medlemmer av Akershus lokalavdeling av Norsk Psykologforening. Lokalavdelingens medlemmer henvender seg direkte til kollegastøttegruppens medlemmer. Den som henvender seg kan selv bestemme hvem av gruppens medlemmer han/hun ønsker å snakke med. Styret i Akershus lokalavdeling har ansvar for at informasjon om hvem som er med i gruppen er tilgjengelig på en hensiktsmessig måte.

3. GRUPPENS SAMMENSETNING

Gruppen oppnevnes av styret i Akershus lokalavdeling av Norsk Psykologforening etter forslag fra medlemmene. Gruppen skal ha 3 medlemmer som, fortrinnsvis èn fra hver av lokalavdelingens regioner; Asker og Bærum, Follo og Romerike. Medlemmene skal skiftes ut på en måte som ivaretar kontinuitet. Styret skal revurdere sammensetningen med 3 års mellomrom hvis dette ikke skjer ved naturlige utskiftninger.

4. TAUSHETSPLIKT

Gruppens medlemmer har taushetsplikt om forhold de blir kjent med gjennom dette arbeidet, og kan bare dele informasjon med hverandre. Gruppen forholder seg til Psykologforeningens fagetiske retningslinjer. Gruppen avtaler internt samarbeid for å sikre kvalitet i tilbudet og for å sikre kompetanseoverføring.

5. RAPPORTERING

Gruppen skal avlegge skriftlig rapport til styret om antall henvendelser, antall konsultasjoner og evt. problemstillinger hvis dette kan gis i anonymisert form. Slik rapport avgis ved årsskiftet.

6. ØKONOMI

Gruppemedlemmenes arbeid godtgjøres fra fylkesavdelingen med Kr. 600,- pr. time direkte konsultasjon med en kollega. Faktiske utgifter dekkes også av lokalavdelingen.
Gruppens øvrige virksomhet, som gruppemøte, rapportskriving, faglig oppdatering på denne type arbeid osv. er å anse som frivillig tillitsvalgtarbeid.

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.