Kollegastøttegruppen i Akershus

Kollegastøttegruppa er et tilbud til medlemmer av Akershus lokalavdeling av Norsk Psykologforening. Gruppen har som oppgave å bistå medlemmer med veiledning og rådgivning i fagetiske spørsmål og dilemmaer. I tillegg har den til oppgave å bistå og støtte kolleger som har kommet i en vanskelig situasjon i forbindelse med sin profesjon eller sitt arbeid, og der det ordinære tillitsapparatet ikke er aktuelt å bruke. Gruppen oppnevnes av styret i Akershus lokalavdeling og skal ha 3-4 medlemmer, fortrinnsvis èn fra hver av lokalavdelingens regioner; Asker og Bærum, Follo og Romerike. Medlemmene skal være erfarne psykologer som har blitt forespurt av styret i lokallaget om å delta. Gruppens medlemmer har taushetsplikt om forhold de blir kjent med gjennom dette arbeidet, og kan bare dele informasjon med hverandre. Gruppen forholder seg til Psykologforeningens fagetiske retningslinjer.

Tilbudet er et lavterskeltilbud og det er mange typer saker som kan være aktuelle for kollegastøttegruppen. Eksempelvis kan det være medlemmer som kommer i en konfliktsituasjon av faglig eller personlig karakter på arbeidsplassen, psykologer som er i en vanskelig livssituasjon som påvirker yrkesutøvelsen eller medlemmer som blir meldt til fagetisk råd. Eksempler på saker kollegastøttegruppen tidligere har jobbet med er psykologer som har blitt truet av tidligere pasient, psykologer som møter mye motstand på arbeidsplassen og psykologer som har blitt oppsagt på jobben p.g.a. brudd med fagetikk og lover.

Lokalavdelingens medlemmer kan henvende seg direkte til et av kollegastøttegruppens medlemmer. Den som henvender seg kan selv bestemme hvem i gruppen han/hun ønsker å snakke med. Ved henvendelse blir man tilbudt en samtale og får evt. råd og veiledning i forhold til den problemstillingen man tar opp.

Pr. i dag består kollegastøttegruppa av følgende medlemmer:

 

Janjan Struijk (Follo)

Janjan Struijk er utdannet i Oslo, med embedseksamen fra høsten 1991. Han begynte å jobbe som vernepliktig psykolog i Forsvarets Sanitet i 1992, og fikk etterpå en sivil stilling som psykolog samme sted fram til 1997. Deretter fortsatte han i en militær psykologstilling med redusert arbeidstid fram til og med 2006. I 1997 begynte han i 50% stilling ved Folloklinikken, avdeling poliklinikk for voksne, fram til og med 2004. Fra 2007 har han hatt fulltidsjobb ved Follo DPS, Sosialmedisinsk enhet. Han er Spesialist i klinisk psykologi, fordypning samfunnspsykologi.

Alle hans arbeidsforhold har vært i Akershus, og allerede fra 1992 har han vært med i styret av Akershus lokalavdeling av NPF. Han har hatt perioder med verv som tillitsvalgt, og har også i to perioder vært leder for lokalavdelingen, siste gang fram til utgangen av 2008.

Kontaktinformasjon: tlf. 948 69 875. Epost: janjanstr@live.no

Irma Kremers (Follo)

Irma Kremers ble uteksaminert som psykolog i Nederland i 1989 og flyttet til Norge i 1990. Arbeidserfaring fra klinikk for rusavhengige, PPT, BUP og barnevern. Hun ble spesialist i klinisk psykologi i 2002. Hun har siden 2004 hatt en selvstendig psykologpraksis, hvor hun de første årene kombinerte samtalebehandling med arbeid som barnefaglig sakkyndige for domstolene og barnevern. Hun fikk driftstilskudd fra Helse Sør-Øst i 2010 med praksissted Drøbak. Motivasjon for å tilby kollegastøtte kom etter en uventet sykdomsperiode der hun erfarte viktigheten av å ha tilgang til et kollegialt refleksjonsrom og støtte.

Kontaktinformasjon: tlf. 411 01 471. Epost: irmakremers@fastmail.com

Anita Strand (Romerike)

Anita Strand er utdannet i Oslo, med embetseksamen våren 1993 og spesialist fra 2003. Hun har arbeidserfaring fra psykisk helsevern på Øvre Romerike, Alternativ til Vold i Oslo og Blå Kors poliklinikk i Oslo hvor hun arbeidet som klinikksjef fra 2008. Hun har fra august 2014 arbeidet som avtalespesialist på Lillestrøm. Hun har videreutdannet seg innenfor traumefeltet og har spesialkompetanse på kompleks PTSD og dissosiative lidelser. Hun gir også tilbud om veiledning og er opptatt av hvordan vi som hjelpere blir preget av arbeidet vårt.  

Kontaktinformasjon: tlf 415 03 567.  Epost: anitastrand91@hotmail.com

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.