Inspirasjonsprisen 2018: Kaja Asbjørnsen Betin

Kaja Asbjørnsen Betin

Kaja Asbjørnsen Betin er vinneren av Den Store Inspirasjonsprisen 2018.

Psykolog Kaja Asbjørnsen Betin får prisen for sitt systematiske arbeid med å formidle kunnskap om digital psykisk helsearbeid. Hun inspirerer og forbereder psykologer til å ta i bruk digital teknologi i utvikling av psykiske helsetjenester. Hennes innsats bidrar til at fagfeltet utvikler seg.

Betin er opptatt av at teknologien kan brukes til å nå nye grupper med behov for behandling og modernisere helsetjenesten. Ved bruk av digitale hjelpemidler kan egen deltagelse ved helseproblemer øke, og således gi raskere og mer effektiv helsehjelp. Dette vil, i tillegg til å bidra positivt for den det gjelder, også innebære ressursbesparing for helsetjenesten. Hun snakker varmt om de digitale mulighetene, samtidig som hun har gode refleksjoner rundt teknologiens begresninger og fagetiske problemstillinger som kan oppstå ved bruk av digitale verktøy.  

Årets prisvinner er grunnlegger og styreleder for psykologenes forening for digital helse, DigPsyk. Foreningen startet i 2014, ble formelt stiftet i 2015 og ble opptatt som en faglig interesseforening i Psykologforeningen i 2016. Betin er aktiv på foreningens facebookside som teller ca 5000 følgere, hun holder jevnlige foredrag om temaet, skriver artikler, har kontakt med gründere innen e-helse, er en bidragsyter sentralt i Psykologforeningen i spørsmål om digital helse og arrangerer fagkvelder i regi av DigPsyk. Hun sitter i en referansegruppe for helsedirektoratet og har løpende kontakt med e-helsedirektoratet. På dagtid har hun blant annet jobb som prosjektleder ved Lovisenberg DPS (Raskere tilbake-poliklinikken), hvor hun gjennomfører et forskningsprosjekt omkring internettassistert behandling for pasienter på venteliste.

Betin har svært god oversikt over feltet og DigPsyk har blitt et viktig kontaktpunkt for norske psykologer når det gjelder spørsmål og veiledning omkring e-helse innen psykisk helsearbeid. 

Prisen ble overrakt av styreleder Joan Sigrun Nygard på sommerfesten som Akershus lokallag og Oslo lokallag arrangerte på Dattera til Hagen fredag 24. mai 2

019.

Få informasjon om arrangementer og relevante nyheter om det som rører seg i lokalavdelingen.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f.eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til leder Joan Sigrun Nygard, email: joansigrun@hotmail.com . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering i ettertid.

Akershus lokallag har kollegastøtte for medlemmer som har behov for å drøfte faglige og etiske problemstillinger. Les mer om kollegastøtte .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.