Inspirasjonsprisen 2011: Erik Hessen

Erik Hessen

Erik Hessen

Erik Hessen er vinner av Inspirasjonsprisen for 2011. Dette ble kunngjort på lokallagets årsmøte 8. februar 2012. Erik Hessen jobber som sjefspsykolog ved Nevroklinikken på Ahus. Han er spesialist både i klinisk psykologi og i klinisk nevropsykologi.

Erik Hessen er tildelt Inspirasjonsprisen for 2011 fordi han gjennom sitt sterke engasjement har inspirert mange psykologer gjennom mange år. Erik Hessen deltar aktivt internasjonalt i sitt felt, og han har i over 10 år vært medlem av Spesialistutvalget for klinisk psykologi og Fagutvalget for klinisk nevropsykologi. I 1996 var han medansvarlig for å stifte Norsk Nevropsykologisk forening. Tre år senere var han medansvarlig for å stifte Norsk Forum for Nevropsykiatri. I til sammen 8 år (fordelt på to perioder) har han vært Leder for Norsk Nevropsykologisk forening. Han har også vært styremedlem i Norsk Epilepsiselskap i 5 år. I 2008 ble han valgt inn i styret i den Europeiske Nevropsykologiforeningen (Federation of European Neuropsychological Societies). Han var president for den Nordiske nevropsykologikongressen som ble arrangert i Oslo i 2001 og i 2012 er han programansvarlig og leder for en stor internasjonal nevropsykologikongress som skal arrangeres i Oslo (International Neuropsychological Society Midyear Meeting).

I mange år har han undervist på spesialistkurs i klinisk nevropsykologi og i en femårsperiode frem til 2007 hadde han nær ukentlig undervisning i klinisk nevropsykologi på Psykologisk Institutt i Oslo. Han driver aktivt med forskning og hovedfokus for forskningen har vært og er nevropsykologiske og atferdsmessige langtidskonsekvenser av lette- og kompliserte hodeskader hos barn og voksne, nevropsykologisk og atferdsmessig funksjon samt livskvalitet hos epilepsipasienter, i tillegg til kognitive og atferdsmessige konsekvenser av antiepileptika. Han er nå involvert i epilepsiforskning og forskning vedrørende nevropsykologiske og atferdsmessige langtidskonsekvenser av hjerneslag. Han har også vært veileder på flere doktorgradsprosjekter. Mange som har studert psykologi ved UiO kjenner han som en utmerket foreleser.

Få informasjon om arrangementer og relevante nyheter om det som rører seg i lokalavdelingen.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f.eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til leder Joan Sigrun Nygard, email: joansigrun@hotmail.com . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering i ettertid.

Akershus lokallag har kollegastøtte for medlemmer som har behov for å drøfte faglige og etiske problemstillinger. Les mer om kollegastøtte .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.