Inspirasjonsprisen 2017: Didrik Heggdal

Didrik Heggdal

Didrik Heggdal er vinneren av Den Store Inspirasjonsprisen 2017.

Psykologspesialist Didrik Heggdal får prisen for sitt arbeid med utviklingen av behandlingsmodellen Basal eksponeringsterapi (BET). Heggdal startet dette arbeidet allerede i 1999 men det er først de senere årene hans arbeider med BET for alvor har blitt både kjent og anerkjent. Basal eksponeringsterapi er en behandlingsmetode for pasienter som har slitt med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser over flere år og som ofte ikke har klart å nyttegjøre seg av det ordinære behandlingstilbudet. Og dette har Heggdal på mange måter lykkes med!

 

BET gir håp og muligheter til dem som har det vanskeligst og er på et mørkt sted i livet sitt. Det er publisert en rekke artikler om behandlingen som indikerer at BET blant annet bidrar til økt ressursmobilisering og autonomi, parallelt med redusert tvangsbruk og medikamentbruk. Redusert medikamentbruk har vekket både nasjonal og internasjonal interesse.

 

Basal eksponeringsterapi har etter hvert blitt en kjent behandlingsmetode for alvorlig syke pasienter. På Blakstad er det opprettet en egen BET-seksjon, som drives av Heggdal, og som i tillegg til å ta imot pasienter fra Vestre Viken HF også regelmessig tar imot gjestepasienter fra hele landet. Heggdals arbeide har vært til så sterk inspirasjon at BET også er tatt i bruk blant annet på Kongsberg DPS og ungdomspsykiatrisk seksjon i Tromsø, samt at flere andre steder er i ferd med å ta metoden i bruk.

 

I samarbeid med Vestre Viken HF har Heggdal etablert en to-årig videreutdanning i BET, en for leger og psykologer og en for høyskoleutdannet helsepersonell.

 

I juni 2018 var Heggdal blant de 80 spesielt inviterte fra hele verden til jubileumskonferansen til The International Association for the Study of Attachment (IASA) i Firenze hvor han presenterte hvordan BET vektlegger pasienters tilknytningsstrategier i planlegging og gjennomføring av behandling.

 

I 2016 fikk Heggdal Norsk psykologforenings Psykologpris for sitt arbeid med BET og Heggdal har ikke ligget på latsiden etter dette. Akershus lokalavdeling av Norsk psykologforening er derfor stolte av å tildele Den Store Inspirasjonsprisen for 2017 til Didrik Heggdal fordi han fortsetter å stå på for en marginalisert pasientgruppe som ikke har andre behandlingstilbud, fordi at han er en god pedagog og formidler og i tillegg vektlegger teamarbeid og deler æren med teamet sitt.

Få informasjon om arrangementer og relevante nyheter om det som rører seg i lokalavdelingen.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f.eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til leder Joan Sigrun Nygard, email: joansigrun@hotmail.com . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering i ettertid.

Akershus lokallag har kollegastøtte for medlemmer som har behov for å drøfte faglige og etiske problemstillinger. Les mer om kollegastøtte .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.