Akershus lokalavdeling ønsker å sette klimapsykologi på dagsorden i Psykologforeningen

Akershus lokalavdeling har denne våren ønsket å sette klimapsykologi på dagsorden i Norsk psykologforening. Vi mener det er på høy tid at også Psykologforeningen støtter opp under Akademikerne, som i sitt policydokument anerkjenner klimaendringene som den største trussel mot helse i verden. 

Vi har derfor fremmet at vi vil foreslå klimapsykologi som hovedsatsingsområde til landsmøtet 2019, og presenterte dette for lederkonferansen tidligere i juni. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger, som blant annet har tydeliggjort en stor interesse for å aktualisere klimapsykologi i større grad i foreningen over tid – men ikke nødvendigvis som hovedsatsingsområde i kommende landsmøteperiode. Vi tar lederkonferansens tilbakemeldinger på alvor.

 

For å sikre vår intensjon om å aktualisere Norsk psykologforening som en tydeligere aktør i den pågående klimakrisen, uavhengig av skiftende hovedsatsingsområder, og i tråd med andre sentrale akademikersammenslutninger, foreslår vi derfor opprettelsen av et klimautvalg. 

 

Vedtaksforslaget følger under:

 

Vedtaksforslag: Det opprettes et klimautvalg underlagt Sentralstyret, som skal arbeide med Norsk psykologforenings respons til menneskeskapte klimaendringer.

 

Herunder, men ikke begrenset til, hvordan Norsk psykologforening:

- Sikrer seg kunnskapsgrunnlag om det gjensidige forhold mellom menneskeskapte klimaendringer og psykologien.

- Minsker sitt klima- og miljøavtrykk i organisasjonens daglige virke

- Gjør seg gjeldende i den pågående diskurs rundt menneskeskapte klimaendringer.

Få informasjon om arrangementer og relevante nyheter om det som rører seg i lokalavdelingen.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f.eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til leder Joan Sigrun Nygard, email: joansigrun@hotmail.com . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering i ettertid.

Akershus lokallag har kollegastøtte for medlemmer som har behov for å drøfte faglige og etiske problemstillinger. Les mer om kollegastøtte .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.