Årsmøte 2017 i Akershus lokalavdeling

President Tor Levin Hofgaard kommer! Kommer du? Møtet holdes 12. januar 2017 kl. 18.00 i Norsk psykologforening sine lokaler i Kirkegata 2, Oslo. Det blir lett bevertning. Alle medlemmer er velkommen!

President Tor Levin Hofgaard vil snakke om aktuelle tema og være i dialog med dem som kommer. 

Vi har pleid å kunngjøre vinner av Den Store Inspirasjonsprisen til lokalavdelingen, men vi endrer denne praksisen fra i år hvor denne kunngjøringen og overrekkelsen vil finne sted på sommerfesten for medlemmer som pleier å arrangeres i mai måned. Dermed er det fremdeles mulig å komme med forslag til kandidater til denne prisen.

Saksliste for Årsmøtet

 

1. Valg av møteleder og referent.

2. Styrets årsmelding.

3. Prioritering av lokalavdelingens satsningsområder for styreperioden.

4. Orientering om lokalavdelingens regnskap.

5. Lokalavdelingens budsjett.

6. Evt. saker reist av styret eller lokalavdelingens medlemmer.

7. Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomite.

 

Her er Valgkomiteens innstilling for valg av styre, Kollegastøttegruppe og revisor til Akershus lokalavdeling av Norsk psykologforening i 2017

Styret 

Leder (for 1 år)

Helene Kindle-Skau

 

På valg (for 2 år)

Kristin Storvik

Henrik R. Vik

Nina Sandsbakk

Maria Nylund

Tommy Sotkajærvi

Åsmund Sveinsson

 

På valg (for 1 år)

Trygve A. Sætherskar

 

Ikke på valg (ett år igjen)

Joan Sigrun Nygard

Jan Sjøberg

 

Kollegastøttegruppen

På valg (for 2 år)

Janjan Struik

Rønnaug Sandbu

 

På valg (for 1 år)

Irma Kremers

Elisabeth Myrstad

 

Revisor (for 2 år)

Siri Fossan Viken

 

Valgkomite

(for 1 år)            Arne Holen

(for 1 år)            TBA

(for 1 år)            TBA

 

 

De som forlater styret og andre verv ved dette årsmøtet er:

Brit Helen Lye

Heidi Tessand

Christin Weiss

 

Med hilsen Valgkomiteen 

Arne Holen

4. januar 2017

 

 

-------------------------------------

 

Hva er et årsmøte? Hva skjer på årsmøtet? Hvorfor bør jeg komme?

På årsmøtet vil styret i Akershus berette om hva de har jobbet med i året som gikk. De vil presentere regnskap og budsjett, og det vil bli gjennomført valg.

Årsmøtet er medlemmenes mulighet til å høre hva som rører seg i organisasjonen. Årsmøtet er også en mulighet medlemmene har til å påvirke hva lokalavdelingen skal jobbe med fremover.

 

Hvordan kan jeg påvirke årsmøtet?

Dersom du har spørsmål eller saker som du mener bør behandles på årsmøtet kan du ta kontakt med Trygve A. Sætherskar på  tsaetherskar@hotmail.com

 

Saksliste for årsmøtet, samt forslag til valg av styremedlemmer blir sendt ut til medlemmene pr e-post eller lagt ut på lokalavdelingens hjemmesider.

Sett av dato og tidspunkt allerede nå. Vel møtt på årsmøte!

 

Vennlig hilsen

Trygve A. Sætherskar

leder Akershus lokallag av Norsk psykologforening

E-post:   tsaetherskar@hotmail.com

Få informasjon om arrangementer og relevante nyheter om det som rører seg i lokalavdelingen.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f.eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til leder Joan Sigrun Nygard, email: joansigrun@hotmail.com . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering i ettertid.

Akershus lokallag har kollegastøtte for medlemmer som har behov for å drøfte faglige og etiske problemstillinger. Les mer om kollegastøtte .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.