Årsmøte 2014 i Akershus lokalavdeling

Møtet holdes 12. februar 2014 kl. 18.00 i Norsk Psykologforening sine lokaler i Kirkegata 2, Oslo. Det blir lett bevertning, vin og mineralvann. Alle medlemmer er velkommen!

 

Saksliste for årsmøtet

1. Valg av møteleder og referent.

2. Styrets årsmelding.

3. Prioritering av lokalavdelingens satsningsområder for styreperioden.

4. Lokalavdelingens regnskap.

5. Lokalavdelingens budsjett.

6. Evt. Saker reist av styret eller lokalavdelingsens medlemmer.

7. Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomite.

8. Utdeling av ”Den store Inspirasjonsprisen”.

 

Hva er et årsmøte? Hva skjer på årsmøtet? Hvorfor bør jeg komme?

På årsmøtet vil styret i Akershus berette om hva de har jobbet med i året som gikk. De vil presentere regnskap for 2013 og budsjett for 2014. Det vil bli valg på styremedlemmer, valgkomite og revisor.

Årsmøtet er medlemmenes mulighet til å høre hva som rører seg i organisasjonen. Årsmøtet er også en mulighet medlemmene har til å påvirke hva lokalavdelingen skal jobbe med fremover.

Hvordan kan jeg påvirke årsmøtet?

Dersom du har en eller flere saker som du mener bør behandles på årsmøtet kan du ta kontakt med Helene Kindle-Skau på hkindleh@hotmail.com  innen 31. desember 2013. Du kan også kontakte meg for andre spørsmål du måtte ha i forhold til fylkesavdelingen.

Dersom du har forslag til kandidater til styret eller andre verv er du velkommen til å sende forslag til valgkomiteen ved Arne Holen på post@nevropsykologholen.no Det er lov å foreslå seg selv!

Saksliste for årsmøtet, samt forslag til valg av styremedlemmer blir sendt ut til medlemmene pr e-post eller lagt ut på lokalavdelingens hjemmesider.

Sett av 12. februar kl. 18.00 allerede nå. Vel møtt på årsmøte!

Vennlig hilsen

Helene Kindle-Skau

Leder Akershus NPF

E-post: hkindleh@hotmail.com    

Få informasjon om arrangementer og relevante nyheter om det som rører seg i lokalavdelingen.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f.eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til leder Joan Sigrun Nygard, email: joansigrun@hotmail.com . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering i ettertid.

Akershus lokallag har kollegastøtte for medlemmer som har behov for å drøfte faglige og etiske problemstillinger. Les mer om kollegastøtte .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.