Årsmøte 2015 i Akershus lokalavdeling

Møtet holdes 28. januar 2015 kl. 18.00 i Norsk Psykologforening sine lokaler i Kirkegata 2, Oslo. Det blir lett bevertning, vin og mineralvann. Alle medlemmer er velkommen!

Her er Valgkomiteens innstilling for valg av styre og revisor til Akershus lokalavdeling av Norsk psykologforening i 2015:

 

Styret

 

Leder (for 1 år)

Trygve A. Sætherskar

 

Nestleder (for 1 år)

Berglind D. Bragadottir

 

Styremedlemmer som ikke er på valg (ett år igjen)

Finn Olav Voie

Jan Sjøberg

Tordis Tornes

 

Styremedlemmer på valg (for 2 år)

Nina Sandsbakk

Henrik Vik

Heidi Tessand

Kristin Storvik

Christin Weiss (i permisjon)

Helene Kindle-Skau (i permisjon)

 

Kollegastøttegruppen

På valg (for 2 år)

Janjan Struik

Elisabeth Myrstad

 

Valgkomiteens kommentar:

Ingen av medlemmene har bedt om avløsning.

Det mangler en representant fra Akershus vest/Asker og Bærum.

 

Revisor           

(for 1 år)           Camilla Føleide Isaksen

 

Valgkomite            

(for 1 år)            Arne Holen

(for 1 år)            Brita Angel-Jarman

(for 1 år)            Harald Rolf Rønning

 

 

De som forlater styret og andre verv ved dette årsmøtet er:

Siri Marie Sillerud

 

 

Med hilsen valgkomiteen:

Arne Holen, Brita Angel-Jarman, Harald Rolf Rønning

23. januar 2015

 

 

 

 

------------------------------------------------------

 

Hva er et årsmøte? Hva skjer på årsmøtet? Hvorfor bør jeg komme?

På årsmøtet vil styret i Akershus berette om hva de har jobbet med i året som gikk. De vil presentere regnskap og budsjett, og det vil bli gjennomført valg.

Årsmøtet er medlemmenes mulighet til å høre hva som rører seg i organisasjonen. Årsmøtet er også en mulighet medlemmene har til å påvirke hva lokalavdelingen skal jobbe med fremover.

 

Hvordan kan jeg påvirke årsmøtet?

Dersom du har spørsmål eller saker som du mener bør behandles på årsmøtet kan du ta kontakt med Helene Kindle-Skau på  hkindleh@hotmail.com

Saksliste for årsmøtet, samt forslag til valg av styremedlemmer blir sendt ut til medlemmene pr e-post eller lagt ut på lokalavdelingens hjemmesider.

Sett av dato og tidspunkt allerede nå. Vel møtt på årsmøte!

 

Vennlig hilsen

Helene Kindle-Skau

Leder Akershus NPF

E-post: hkindleh@hotmail.com   

Få informasjon om arrangementer og relevante nyheter om det som rører seg i lokalavdelingen.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f.eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til leder Joan Sigrun Nygard, email: joansigrun@hotmail.com . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering i ettertid.

Akershus lokallag har kollegastøtte for medlemmer som har behov for å drøfte faglige og etiske problemstillinger. Les mer om kollegastøtte .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.