Velkommen til årsmøte i Akershus lokalavdeling torsdag 11. januar 2018 kl. 18.00

Årsmøte 2018 i Akershus lokalavdeling

Vi har gleden av å invitere til årsmøte 11. Januar. På årsmøtet har du mulighet til å bli kjent med hva vi i lokalavdelingen jobber med. Du kan også være med å påvirke det arbeidet vi gjør!

Sted: Kirkegata 2A (lokalene til Norsk psykologforening)

Det vil bli lett bevertning med tapas og noe å drikke etter årsmøtet. For å beregne nok mat er det fint om du melder fra til Helene på email:  hkindleh@hotmail.com

Saksliste for Årsmøtet

1. Valg av møteleder og referent.

2. Styrets årsmelding.

3. Prioritering av lokalavdelingens satsningsområder for styreperioden.

4. Orientering om lokalavdelingens regnskap.

5. Lokalavdelingens budsjett.

6. Evt. saker reist av styret eller lokalavdelingens medlemmer.

7. Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomite.

 

Valgkomiteens innstilling for valg av styre, Kollegastøttegruppe og revisor til Akershus lokalavdeling av Norsk psykologforening i 2018.

 

Styret

  1. Joan Sigrun Nygard              leder, Asker og Bærum                (ikke på valg, 1 år igjen-men på valg som leder)
  2. Kristin Storvik                       kasserer, Asker og Bærum           (ikke på valg, 1 år igjen)
  3. Maria Nylund                        sekretær, Romerike                      (ikke på valg, 1 år igjen)
  4. Åsmund Sveinsson              nettansvarlig, Romerike                (ikke på valg, 1 år igjen)
  5. Nina Sandsbakk                   styremedlem, Asker og Bærum    (ikke på valg, 1 år igjen)
  6. Tommy Sotkajærvi                styremedlem, Romerike               (ikke på valg, 1 år igjen)
  7. Henrik Vik                             styremedlem                                 (ikke på valg, 1 år igjen)

På valg for 2 år:

  1. Trygve Sætherskar                 nettansvarlig, Romerike               (På valg –tar gjenvalg)
  2. Jan Sjøberg                            styremedlem, Asker og Bærum    (på valg –tar gjenvalg)
  3. Maryam Talbanpira Khattak    styremedlem, Follo   (Nytt styremedlem)

 

Kollegastøttegruppen

Janjan Struik (Ikke på valg, 1 år igjen)

Elisabeth Myrstad (Ikke på valg, 1 år igjen)

 

På valg for 2 år:

Irma Kremers

Rønnaug Sandbu

 

Revisor

Siri Fossan Viken (for 1 år)

 

Valgkomite

Pål Dåstøl (for 1 år)

Det bes om at styret forsøker å rekruttere ett medlem til til valgkomiteen.

 

De som forlater styret og andre verv ved dette årsmøtet er:

Helene Kindle-Skau (tidligere leder)

Arne Holen (Valgkomiteen)

Hva er et årsmøte? Hva skjer på årsmøtet? Hvorfor bør jeg komme?

På årsmøtet vil styret i Akershus berette om hva de har jobbet med i året som gikk. De vil presentere regnskap og budsjett, og det vil bli gjennomført valg.

Årsmøtet er medlemmenes mulighet til å høre hva som rører seg i organisasjonen. Årsmøtet er også en mulighet medlemmene har til å påvirke hva lokalavdelingen skal jobbe med fremover. 

Hvordan kan jeg påvirke årsmøtet?

Dersom du har spørsmål eller saker som du mener bør behandles på årsmøtet kan du ta kontakt med Helene Kindle-Skau på  hkindleh@hotmail.com

Vel møtt på årsmøte!

 

Vennlig hilsen

Helene Kindle-Skau

leder Akershus lokallag av Norsk psykologforening

E-post:    hkindleh@hotmail.com

Få informasjon om arrangementer og relevante nyheter om det som rører seg i lokalavdelingen.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f.eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til leder Joan Sigrun Nygard, email: joansigrun@hotmail.com . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering i ettertid.

Akershus lokallag har kollegastøtte for medlemmer som har behov for å drøfte faglige og etiske problemstillinger. Les mer om kollegastøtte .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.