Sykehusstreiken trappes opp

Birgit Aanderaa

Birgit Aanderaa

Fra fredag 16. september gikk ytterligere 185 leger og psykologer ut i streik ved 12 sykehus. Totalt har Akademikerne da 500 medlemmer ute i konflikt.

– Uroen i sykehus er betydelig, og samarbeidsklimaet har fått et alvorlig skudd for baugen. Det bør bekymre flere enn meg, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Han understreker at Akademikernes 500 streikende medlemmer  har 1,1 millioner andre arbeidstakere i ryggen.

– Sammen skal vi slå tilbake angrepene på den norske modellen, sier han.

Rune Frøyland

Rune Frøyland

Angrep på den norske modellen

– Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene, ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidsavtaler som et angrep på den norske modellen. Målet er å skyve styrkeforholdet fra felleskapet og over til arbeidsgiver. Når arbeidslivsforskere mener norsk arbeidsliv blir satt tilbake til 1890-tallet dersom Spekter vinner frem, er det ikke rart et en samlet norsk fagbevegelse reagerer, sier Frøyland. 

Fra fredag morgen har Akademikerne 498 medlemmer i streik ved følgende 12 sykehus: Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Vestre Viken, Finnmarkssykehuset, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, St. Olavs Hospital, Sunnaas, Nordlandsykehuset og Helse Nord RHF. 

Uforsvarlig

– Spekters forslag til nye arbeidstidsordninger er uforsvarlige både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier Frøyland.  

Uenigheten mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om vaktordningene i sykehus. Akademikerne mener disse må være kollektive for å sikre et forsvarlig vern av arbeidstakerne, mens Spekter vil ha individuelle ordninger og mer styringsrett.

Les også:

Viktig også for psykologer

En av de streikende psykologene, foretakstillitsvalgt Birgit Aanderaa ved Oslo universitetssykehus (OUS) som også er visepresident med ansvar for fag og profesjon, mener argumentasjonen gjelder like mye for psykologer som for leger.

– Vi streiker for viktige prinsipper for hva som må ligge til grunn for faglig forsvarlig pasientbehandling. Forutsigbare vakter og arbeidsbelastning er en del av dette grunnlaget. Det vil være urimelig om disse forhold skulle kunne pålegges den enkelte ansatte av arbeidsgiver uten et kollektivt vern. Dette er et kollektivt ansvar, sier hun.

Bred støtte

En rekke fagforeninger har gått ut og støttet Akademikernes sykehusstreik.

– Vi er svært glade for støtten, dette viser at streiken dreier seg om mye mer enn leger i sykehus, sier Rune Frøyland på Akademikernes nettside.

De som har skrevet støtterklæringer og støttende artikler er Norsk Sykepleierforbund, Parat, Delta, Politiets Fellesforbund, Fellesorganisasjonen, Forskerforbundet, Unio, Farmaceutene, Fagforbundet, NITO, Ergoterapeutforbundet, NTL og Fagforbundet.

Share |

Forhandlinger, tillitsvalgtkurs, juridiske spørsmål

Telefontid 12:15-15:00

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.